Rehoľníci: Stretnutie s pápežom bol hlboký duchovný zážitok

Katolícke noviny vám prinášajú aktuálnu anketu s rehoľníkmi, ktorí sa v pondelok 13. septembra zúčastnili na stretnutí s pápežom Františkom v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Položili sme im tieto otázky: Čo vám prinieslo stretnutie so Svätým Otcom, ako ste ho vnímali a čím vás na tomto stretnutí oslovil?

Dana Cikhartová 13.09.2021
Rehoľníci: Stretnutie s pápežom bol hlboký duchovný zážitok

Snímky: Erika Litváková

Br. Jeremiáš z Rehole menších bratov františkánov

Bol to taký pekný pohľad na to, ako pápež vidí Cirkev, ako máme žiť, čo je dobré práve pre dnešnú dobu. Rozprával hlavne o slobode - správnej slobode, a potom o kreatívnosti. Takže sa mi to páčilo.

Br. Richard z Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha

Myslím si, že naplnil moje očakávanie. Všetci sa pýtali, prečo prichádza Svätý Otec na Slovensko. Je to preto, aby povzbudil túto časť spoločenstva Cirkvi, keďže on vždy prichádza tam, kde vidí, že treba povzbudiť. A podľa toho, čo povedal, bolo vidieť, že pozná ťažkosti, ktoré boli v tejto krajine, tu medzi Tatrami a Dunajom. Vidno, že spolupracuje s Pánom, s Duchom Svätým.

 

Sr. Benedikta z Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda

Všetky myšlienky Svätého Otca sú veľmi hlboké a každé jeho slovo má veľkú cenu, takže zo stretnutia si odnášam duchovný zážitok, ale aj inšpiráciu do svojho ďalšieho života.

Sr. Eva (a Anna) z Rímskej únie Rádu sv. Uršule

Bol to hlboký duchovný zážitok, že sme ho mohli takto osobne stretnúť. Pre mňa asi najsilnejšie boli slová o tvorivosti zakorenenej v láske, ktorú vyžaduje - aby sme išli k ľuďom, počúvali, čo potrebujú, a ako máme na ich potreby odpovedať. A oslovilo ma aj to, že vychádzal z dedičstva sv. Cyrila a Metoda – oni sú pre nás veľkým príkladom evanjelizácie. A tak som veľmi šťastná, že nám ich pripomenul.