Rekordná svätomartinská zbierka pomôže po zemetrasení

Svätomartinská dobročinná zbierka vyniesla rekordných 185 518 eur.
TK KBS 01.02.2024
Rekordná svätomartinská zbierka pomôže po zemetrasení

Na snímke zľava: košický pomocný biskup Marek Forgáč, košický arcibiskup Bernard Bober, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup Jonáš Maxim, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Snímka: Facebook Bratislavská arcidiecéza

Tradičná svätomartinská dobročinná zbierka, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti sv. Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy, vyniesla v roku 2023 rekordných 185 518 eur.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvetlil, že arcidiecéza sa rozhodla podporiť tých, ktorých minulý rok postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku.

Určená bude predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

„Naši veriaci nepoľavujú vo svojej štedrosti, naopak, ich štedrosť rastie.

Som im za to nesmierne vďačný.

Nech Boh požehná obnovu domov a chrámov poškodených zemetrasením,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

Stanislav Zvolenský odovzdal sumu v rovnakej výške 92 759 eur košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a prešovskému arcibiskupovi Jonášovi Maximovi.

 

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Snímka: Facebook Bratislavská arcidiecéza

 

„V sobotu po slávnosti v Prešove mi arcibiskup Stanislav Zvolenský pripravil milé prekvapenie, keď ma zavolal do vedľajšej miestnosti a odovzdal mi darovaciu zmluvu, ktorá obsahovala výnos zo svätomartinskej zbierky. 

Za jeho prejav blízkosti a spolucítenia mu aj ja osobne veľmi pekne ďakujem.

Nech svätý Martin požehnáva Bratislavskú arcidiecézu.

Som mu vďačný, že môžeme aj týmto spôsobom pomôcť ľuďom postihnutým zemetrasením na východe Slovenska a to jeho prekvapenie poslať ďalej do farností, ktorým je táto zbierka venovaná,“ povedal košický arcibiskup Bernard Bober.

 

Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Snímka: Facebook Bratislavská arcidiecéza

 

Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim pripomenul Božie slovo, ktoré hovorí: Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.

„Som veľmi rád, že duchovenstvo a veriaci Bratislavskej arcidiecézy pochopili toto slovo a uverili mu a v rámci svätomartinskej zbierky vyzbierali obdivuhodnú sumu na pomoc našim farnostiam a chrámom, ktoré postihlo zemetrasenie,“ zdôraznil Jonáš Maxim.

„Z celého srdca vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za štedrosť a ochotu pomôcť.

Vďaka týmto darom sa budú môcť opraviť najviac poškodené chrámy, a tak ťarcha nezostane len na pleciach tých, ktorí sami prišli o bývanie.

Nech všemohúci Boh zhliadne na vašu obetavosť a zahrnie vás svojimi milosťami,“ dodal vladyka Jonáš Maxim.

-TK KBS-