Replika súsošia je dar so silným posolstvom

Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku veriaci Bratislavskej arcidiecézy pripravili Svätému Otcovi ako dar reprodukciu súsošia Svätý Martin so žobrákom od Georga Rafaela Donnera z roku 1735. Originál je umiestnený v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Peter Slovák 13.09.2021
Replika súsošia je dar so silným posolstvom

Svätý Martin so svojou duchovnou charizmou je veľmi blízky pápežovi Františkovi. Snímka: Erika Litváková

Množstvo darov, ktoré pri pastoračných návštevách dostáva Svätý Otec, je vyjadrením radosti i vďačnosti veriacich za jeho prítomnosť a povzbudenia. Pre pápeža sú duchovným odkazom a uistením, že zostávajú verní Kristovmu námestníkovi.

Svätý Martin - inšpirujúca osobnosť

Súsošie, ktoré sa stalo predlohou darovanej zmenšenej repliky, bolo do roku 1865 ústrednou plastikou korunovačného oltára Dómu sv. Martina v Bratislave. Zobrazuje výjav príbehu, keď ešte nepokrstený vojak Martin pred vstupnou bránou mesta Amiens na zemi uvidí ležiaceho žobráka. Skláňa sa k nemu a mečom oddeľuje polovicu vlastného vojenského plášťa, aby mu ju daroval. Je to inšpirujúci príklad živého posolstva evanjelia - Pán Ježiš cíti s každým trpiacim a chudobným. Podobne to vyjadruje vo svojich slovách, gestách i skutkoch pápež František. Tak ho vnímajú aj veriaci na Slovensku. Svätý Martin stelesňuje dobročinnosť a milosrdenstvo, čo explicitne vyjadruje neverbálna komunikácia medzi ním a žobrákom. Núdza, ktorú uvidel, ho nenechala ľahostajným, a tak pomáha ihneď bez zaváhania. Tváre postáv sú v prípade svätca črtami arcibiskupa Esterházyho a u žobráka ide pravdepodobne o tvár Krista. Naznačuje to aj takmer neviditeľná stuha na čele s uzlom na zátylku. Ide o alúziu na šatku, ktorou sú Kristove oči zaviazané na stredovekom ikonografickom modeli „Muža bolesti“. Martin je príťažlivou a inšpirujúcou duchovnou i spoločenskou osobnosťou „európskeho formátu“. Táto kovová skulptúra vo svojej podstate ukrýva neprehliadnuteľný symbol pre ľudí 21. storočia. Mladík z pohanskej rodiny a vojak imperiálnej gardy sa stáva kresťanom a svedkom viery.

Autor súsošia vytvoril umelecký skvost

Talentovaný sochár Georg Rafael Donner (1693 - 1741) pochádza z rakúskeho Esslingu. V roku 1729 prijal pozvanie ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa Imricha Esterházyho (1664 – 1745), veľkého mecenáša umenia v Uhorsku, aby v Dóme sv. Martina v Bratislave vyzdobil Kaplnku sv. Jána Almužníka. Po úspešnom ukončení sochárskych prác na kaplnke sa arcibiskup Esterházy rozhodol, že zručného sochára poverí aj vyhotovením nového oltára aj pre dóm. A tak v Dóme sv. Martina v roku 1734 odstránili štyri gotické oltáre a v júli 1735 ich nahradili novým veľkolepým baldachýnovým oltárom, ktorý zhotovil Donner. Ústrednou plastikou nového oltára sa stalo súsošie Svätý Martin so žobrákom, ktoré dodnes patrí k najväčším umeleckým skvostom Bratislavy. Výnimočné spojenie sôch - pôvodne tvorené plastikou svätého Martina na koni, žobrákom ležiacim na zemi a dvoma adorujúcimi anjelmi – vyhotovil autor zo zliatiny cínu a olova, čo bol dovtedy málo známy materiál. Svojím spracovaním, použitými materiálmi i kompozíciou sa oltár v bratislavskom Dóme sv. Martina stal na viac ako storočie vzorom na stavbu oltárov v okolitých krajinách.

V súvislosti s regotizáciou chrámu v rokoch 1865 – 1877 bola skulptúra sv. Martina umiestnená medzi vonkajšie piliere najvýchodnejšieho výbežku kostola. Do jeho interiéru sa vrátila v decembri 1912 a v súčasnosti je umiestnená na mohutnom mramorovom podstavci na pravej strane hlavnej lode, v juhovýchodnom rohu Katedrály sv. Martina.

Diela sochára Georga Rafaela Donnera patria v strednej Európe medzi najcennejšie. Mnohé z nich vytvoril práve počas svojho jedenásťročného pôsobenia v Bratislave.

Jeho monumenty s čistými líniami, fontány, ale aj jemné plastiky s biblickými námetmi sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii, v Mestskom múzeu v Bratislave, v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, no najviac ich nájdete vo Viedni – v Rakúskej galérii, priestoroch Viedenskej radnice a na zámku Belveder.

Reprodukcia je verná odkazu originálu

Reprodukciu súsošia vytvoril taliansky sochár Francesco Ciardiello. Môžeme povedať, že je verná odkazu originálu. Pri výrobe použil starodávnu odlievaciu techniku, ktorá na povrchu diela vytvára patinu odhaleného bronzu. Podstavec z jeruzalemskej skaly vo svojej forme a geometrii evokuje gotickú architektúru lomeného oblúka, ktorá je charakteristická pre Katedrálu sv. Martina. Kombinácia patinovaného bronzu a mramoru vo svojej celistvosti predstavuje nadčasové premostenie medzi architektúrou katedrály a skutkami milosrdenstva.

Do mramorového bloku sú vsadené bronzové písmená a číslice odkazujúce na 13. september 2021, deň návštevy Svätého Otca v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Miniatúra súsošia Svätý Martin so žobrákom má výšku 48 a šírku 36 centimetrov. Hmotnosť umeleckého diela je 30 kilogramov. Po osobnom odovzdaní Svätému Otcovi Františkovi na bezpečnú prepravu do Vatikánu poslúži špeciálny obal, ktorý vyhotovil Peter Böhm.