Riaditelia cirkevných škôl hovorili o súčasných výzvach

Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pre katolícke školy zorganizovala 10. a 11. októbra v Poprade odborno-formačné pracovné stretnutie riaditeľov katolíckych škôl na Slovensku.
TK KBS 11.10.2018
Riaditelia cirkevných škôl hovorili o súčasných výzvach

Snímka: tkkbs.sk

Stretnutie sa konalo pod záštitou predsedu subkomisie, košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Pozvanie prijalo 172 riaditeľov.

Cieľom stretnutia bolo obohatiť účastníkov o nové poznatky a vedomosti z oblasti školského manažmentu, získanie aktuálnych informácií v čase dynamických zmien v školstve predovšetkým na úrovni diskusií, názorov, koncepcií, reforiem a programov, ako aj duchovná formácia vedúcich pedagogických zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení.

Účastníci sa v rámci odborných prednášok oboznámili s rôznymi formami šikanovania a možnosťami jeho riešenia v školách, o nebezpečenstve satanizmu v pop kultúre a o genderovej ideológii ako vážnom riziku v súčasnej výchove.

V praktickej časti stretnutia mali prítomní riaditelia priestor na prácu v sekciách podľa typu škôl a školských zariadení a možnosť pripomienkovať Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.