Riaditelia katolíckych škôl sú pripravení

Riaditelia katolíckych škôl Košickej arcidiecézy sa vyjadrili, že sú pripravení zvládnuť náročné výzvy, ktoré pred začiatkom školského roka 2020/2021 nastolil koronavírus.
Jaroslav Fabian 28.08.2020
Riaditelia katolíckych škôl sú pripravení

Biskup Marek Forgáč pozval riaditeľov katolíckych škôl, aby sa na nový školský rok pripravili aj duchovne. / Snímka: Jaroslav Fabian


Pred začiatkom školského roka sa 27. augusta v Košiciach stretli riaditelia katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Vyjadrili pripravenosť zvládnuť náročné výzvy, či už ide o epidemiologické opatrenia, alebo dobiehanie učiva, ktoré v minulom školskom roku pre pandémiu nestihli prebrať. Pripravení sú aj na situáciu, ak by opäť došlo k online výučbe.

Na svätej omši v Kaplnke sv. Michala, archanjela, košický pomocný biskup Marek Forgáč pripomenul, že „na dnešný deň nám určite nie náhodou vyšlo evanjelium svätého Matúša o bdení a pripravenosti. Tento školský rok bude rovnako ako záver minulého roka výnimočný pre situáciu, ktorá je dnes vo svete. A tak to slovo ,bdejte‘ má osobitný význam. Bdejte, latinsky vigiláre, je základom slova vigília. Kresťania večer pred slávnosťou bdeli a modlili sa. A tak som aj toto stretnutie nazval vigíliou pred školským rokom, aby sme sa duchovne povzbudili a prakticky pripravili na to, čo nás čaká“.

Pracovná časť stretnutia riaditeľov katolíckych škôl pokračovala v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach s riaditeľom školského úradu Miroslavom Jackom. Venovali sa etickému kódexu pedagogického zamestnanca, pedagogickým pokynom na ďalší školský rok a voľbám do rád škôl.

„Končí sa totiž štvorročné funkčné obdobie týchto rád na našich školách, a preto je potrebné urobiť nové voľby. Riaditelia dostali pokyny, ako postupovať. Samozrejme, veľká téma je aj manuál ministerstva školstva. Cieľom tohto dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie na potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní,“ priblížil riaditeľ školského úradu.