Rodinná láska kráča cestou svätosti

Na sviatok Svätej rodiny zaznievali v slovenských diecézach pastierske listy biskupov. Boli vyjadrením podpory pre rodiny, ktoré musia zvládať neľahké výzvy súčasného rodinného života.
Ján Lauko 04.01.2022
Rodinná láska kráča cestou svätosti

„Skutočnosť, že rodina je veľká v Božích očiach, dosvedčuje aj fakt, že Boží Syn sa narodil v rodine. Život v manželstve a v rodine je jedno zo životných povolaní, ktoré prijímame od Boha a v ktorom sa usilujeme pomôcť sebe aj druhým dosiahnuť nebeské kráľovstvo,“ pripomenuli nitrianski biskupi. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

NITRIANSKA DIECÉZA

Nitrianski biskupi Viliam Judák a  Peter Beňo vyjadrili podporu rodinám v  ich ťažkostiach. „Pri pohľade na Svätú rodinu si uvedomujeme, že každá naša rodina nie je ani ideálna, ani svätá, ani dokonalá.

Každá má svoje radosti, úspechy a obdobia spokojnosti, za ktoré treba byť vďačný Pánu Bohu, ale aj problémy, ťažkosti a limity. Ako vaši pastieri vám chceme vyjadriť podporu a  spolucítenie vo všetkých ťažkých okolnostiach života.

Tak veľmi vám chceme odovzdať svetlo nádeje, mysliac na vás v modlitbe. Toto svetielko nádeje nám žiari aj z betlehemskej maštaľky.“

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Žilinský biskup Tomáš Galis zaželal rodinám, aby uprostred seba objavili Ježiša.

„Po troch dňoch napokon Jozef s Máriou našli Ježiša v chráme. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta. Milé rodiny, bratia a sestry. To isté želám každému z vás osobne: aby ste našli Ježiša a aby spoločenstvo vašej rodiny s ním nič neprerušilo.“

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš rodinám pripomenul, že Ježiš chce byť ich spoločníkom na ceste. „Podobne ako Panna Mária a svätý Jozef aj vy, milí manželia, máte vďaka sviatosti manželstva medzi sebou, vo vašej láske, prítomného Ježiša.

Chcem vás preto povzbudiť: otvorte sa vo viere tejto jeho tajomnej prítomnosti! Ježiš chce byť vaším spoločníkom na ceste, chce vašu lásku uzdravovať, zdokonaľovať, zušľachťovať a posväcovať. Kráčajte spolu s ním smerom k nebeskému Otcovi. Rodinná láska je povolaná kráčať cestou svätosti.“

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Rožňavský biskup prirovnal manželstvo k dvom brehom zjednoteným mostom, o ktorý je potrebné sa starať. „Kto ide budovať most manželskej jednoty, ale už na začiatku povie, že toto manželstvo sa zrúti?

Je rozumné povedať, že ak sa tento ,most‘ medzi mužom a ženou zrúti, že sa nič nestane? Rozumný staviteľ mosta povie, že o ,most‘ manželstva sa treba neustále starať.“

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Košickí biskupi Bernard Bober a Marek Forgáč povzbudili rodiny, aby neutekali od problémov. „Nepochopenie je častou súčasťou rodinného života. Ale nemusí byť hneď dôvodom na rozchody a rozbroje.

V rámci medziľudských vzťahov často stojíme pred tajomstvom, ktoré v danej chvíli nevieme pochopiť a dokonca nám môže spôsobovať kríž. No od kríža nemusíme hneď utekať, hoci mu celkom dobre nerozumieme.

Aby sme spoločne viac osvetlili tajomstvo manželstva a rodiny, povzbudzujeme snúbencov a ich duchovných otcov k dôslednej príprave na sviatosť manželstva.“