Rodiny putovali do Višňového

Višňové privítalo 23. a 24. júna tradičnú diecéznu púť rodín, ktorá sa tento rok konala už desiatykrát.
24.06.2018
Rodiny putovali do Višňového

Rodiny prišli na diecéznu púť do Višňového už desiatykrát. Pútnikom sa prihovoril aj žilinský biskup Tomáš Galis. / Snímka: Autorka

Témou púte bola vrúcna prosba k nebeskej Matke: „Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín“. Diecézna púť bola vyvrcholením prípravy na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v Dubline. Pri tejto príležitosti bol vyžrebovaný aj jeden manželský pár, ktorý vycestuje na toto stretnutie ako zástupca Žilinskej diecézy.

Program zložený zo svätých omší, svätej spovede, adorácie, modlitieb ružencov, spevu chvál a divadla bol tento rok popretkávaný silnými svedectvami, ktoré prišli povedať hostia z rôznych kútov Slovenska. Boli to svedectvá o rakovine, drogách, živote a smrti. Sväté omše celebrovali Roman Seko a Zdenko Pupík, polnočnú mládežnícku svätú omšu slúžil dekan Jozef Bagin.

Púť zavŕšila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Pútnikov povzbudil, aby sa nebáli prijať každé dieťa ako dar. Dar, ktorý dáva milujúci Boh.

Jana Šusteková