Rómovia prišli do Gaboltova

V Gaboltove sa 5. augusta stretlo niekoľko tisíc Rómov a tých, ktorí s Rómami pracujú, či už na poli misijnom, alebo sociálnom. Spoločne tam chválili Boha už 26. raz.
Martin Ďurčo 05.08.2018
Rómovia prišli do Gaboltova

Tohtoročné stretnutie sa nieslo v znamení blížiaceho sa blahorečenia Anny Kolesárovej. Rómovia z farnosti Jarovnice si pripravili divadelné pásmo o živote mučeníčky čistoty, v ktorom priblížili posledné chvíle jej života, keď sa rozhodla zvoliť si radšej smrť ako hriech. Túto myšlienku následne rozvinul ďalší hosť púte kňaz Pavol Hudák, ktorý zdôraznil hodnotu ženy; aké krásne a dôležité je zachovať si čistotu vo vzťahoch a akú obrovskú hodnotu predstavuje panenstvo.

Vrcholom púte Rómov bolo slávenie Eucharistie za účasti košického arcibiskupa Bernarda Bobera, predsedu Rady KBS pre Rómov a menšiny, a spišského biskupa Štefana Sečku.

Riaditeľ pastoračného centra Rómov v Čičave Martin Mekel v príhovore poukázal predovšetkým na Božiu spravodlivosť: „Často zdôrazňujeme Božie milosrdenstvo, ktoré je obrovské a úžasné. Vidíme však, že ľudia ho nevedia uchytiť a skutočne získať. A tak chcem hovoriť o spravodlivosti, lebo bez nej nepochopíme Božie milosrdenstvo a jeho veľkosť. Vnímam, že Rómovia potrebujú porozumieť aj tejto téme, aby sme nešli len po povrchu, ale usilovali sa žiť spravodlivo a čestne pred Bohom aj pred ľuďmi.“