Rozlúčili sme sa s biskupom Jánom Eugenom Kočišom

Vo veku 93 rokov 4. decembra zomrel v Prešove Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup.
TK KBS 09.12.2019
Rozlúčili sme sa s biskupom Jánom Eugenom Kočišom

Ján Eugen Kočiš bol druhým najstaršie žijúcim biskupom byzantskej tradície na svete. / Snímka: Mária Žarnayová


Biskup Ján Eugen Kočiš odovzdal dušu Pánovi zaopatrený sviatosťami v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove v 69. roku kňazstva a presne deň po 52. výročí tajnej biskupskej vysviacky, ktorú prijal v Brne 3. decembra 1967.

Narodil sa 25. júna 1926 v Pozdišovciach rodičom Jurajovi a Anne, ako najmladšie z ôsmich detí. Ako bohoslovec v kňazskom seminári v Prešove zažil v roku 1950 jeho zrušenie i zákaz Gréckokatolíckej cirkvi, ktorej zostal vždy verný. Do konca roka 1953 v rámci pomocných technických práporov (PTP) pracoval na stavbách a v lese. V tom období, 1. januára 1951, posledný deň prvej dovolenky z PTP, bol biskupom Róbertom Pobožným tajne vysvätený za kňaza v nemocničnej kaplnke v Rožňave.

Tajne vykonával i svoju kňazskú službu po prepustení z PTP. V roku 1958 ho zadržali v Dúbravke pri výučbe náboženstva. Odsúdili ho na štyri roky väzenia. Po prepustení z väzenia, na základe amnestie po dvoch rokoch, nastúpil v roku 1960 do zamestnania v závode Plynostav v Pardubiciach. Vo voľných dňoch cestoval na Slovensko, kde tajne vypomáhal medzi gréckokatolíckymi veriacimi, keďže Gréckokatolícka cirkev bola ešte stále zakázaná.

Ako 41-ročný prijal v roku 1967 v Brne biskupské svätenie z rúk tajného biskupa Felixa Davídka. V roku 1968 bol tri mesiace osobným sekretárom internovaného biskupa blahoslaveného Vasiľa Hopka v Oseku. Bol tak veľmi blízko pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. ho 24. apríla 2004 vymenoval za pomocného biskupa Pražského apoštolského exarchátu.

Od roku 2012 bol v opatere sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Dokiaľ mohol, denne slávil svätú liturgiu.

Posledná rozlúčka s Jánom Eugenom Kočišom sa konala 9. decembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde boli jeho telesné pozostatky uložené do krypty.