Rožňava má nových kňazov

Biskup Stanislav Stolárik svojich novokňazov poprosil, aby nezabúdali rásť v duchovnom živote.
Marek Sopko 10.06.2019
Rožňava má nových kňazov

Novokňazské požehnanie troch vysvätených pastierov Rožňavskej diecézy / Snímka: Martin Bíreš


Rožňavský biskup Stanislav Stolárik 8. júna vysvätil v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave novokňazov pre svoju diecézu. Sviatosť kňazstva z jeho rúk prijali Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Robert Likavčan. Na slávnosti boli prítomní kňazi z viacerých diecéz Slovenska, predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach spolu s bohoslovcami a aj mnohí rehoľníci.

V homílii biskupa Stolárika zazneli slová, ktoré novokňazov povzbudzovali ku konaniu zrelých skutkov. Novo vysvätení, ale i všetci prítomní kňazi boli rožňavským biskupom pozvaní k duchovnému životu a zvlášť ku každodennej 15-minútovej adorácii, skrze ktorú sa môžu hlbšie spojiť s Ježišom Kristom, Najvyšším kňazom a pastierom. Tak sa môžu ešte hlbšie vnárať do tajomstiev kňazstva a snažiť sa premodliť každú jednu farnosť diecézy.

Na záver slávnosti biskup Stolárik poďakoval všetkým prítomným kňazom za to, že prišli do Rožňavy, aby sa zúčastnili na vysviacke, ktorá je veľkým dňom pre novo vysvätených, ale aj pre celú diecézu. Osobitne poďakoval rektorovi a predstaveným seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, v ktorom sa na kňazstvo pripravujú aj bohoslovci z Rožňavskej diecézy.