Rožňava privítala liturgický deň

Pri celoslovenskom liturgickom dni si v Rožňave slávnostne pripomenuli zavedenie liturgie Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku.
TK KBS 25.11.2019
Rožňava privítala liturgický deň

Pri svätej omši v rožňavskej katedrále sa modlili aj za to, aby sa i dnešní kňazi starali o zveľadenie liturgie. / Snímka: Mária Lilková


V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávil 20. novembra predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský spolu so spolupracovníkmi Liturgickej komisie KBS a kňazmi Rožňavskej diecézy svätú omšu, ktorou si prítomní pripomenuli 50. výročie slávenia prvej svätej omše podľa obnoveného obradu po Druhom vatikánskom koncile.

Takzvanú vzorovú svätú omšu v slovenskom jazyku slúžil v Kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave Róbert Pobožný, apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy 10. novembra 1969.

Pri výročnej bohoslužbe sa v homílii prihovoril rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorý priblížil okolnosti slávenia tejto svätej omše a vyzdvihol význam liturgickej obnovy. Tá podľa neho opäť potvrdila to, o čo sa usilovali už naši vierozvestovia svätí Cyril a Metod.

Zároveň vyjadril nádej, že aj dnes sa nájdu kňazi, ktorí sa budú s rovnakou horlivosťou starať o zveľadenie liturgie ako odborníci pred 50 rokmi, ktorí s nadšením uvítali ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.

Po skončení svätej omše sa v priestoroch Biskupského úradu konal celoslovenský liturgický deň, v rámci ktorého liturgista Štefan Vallo priblížil zavádzanie liturgických zmien na Slovensku – pastierske listy Zboru ordinárov Slovenska, inštrukcie pre kňazov na rekolekciách, vydanie prvých, vtedy ešte provizórnych, liturgických kníh, čo zabezpečoval Spolok svätého Vojtecha.

O svoje spomienky z čias liturgickej obnovy bezprostredne po koncile sa s prítomnými podelil aj emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Liturgický deň popoludní uzavrelo zasadanie Liturgickej komisie KBS.