Rožňavská diecéza má novokňaza

Biskup Stolárik vysvätil jedného novokňaza a troch diakonov. Pri slávnosti si tiež pripomenul 40. výročie svojho kňazstva.

12.06.2018
Rožňavská diecéza má novokňaza

Kňazskú vysviacku z rúk biskupa Stolárika prijal Peter Kovalič. Snímka: Ján Pčolinský

Na liturgickú spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 9. júna sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave konala kňazská a diakonská vysviacka. Počas eucharistického slávenia prijali z rúk rožňavského biskupa Stanislava Stolárika sviatosť diakonátu traja kandidáti: Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Róbert Likavčan. Sviatosť kňazstva prijal Peter Kovalič.

Biskup Stolárik v homílii pripomenul podstatu kresťanského povolania a osobitne povolania do kňazstva, ktorou je vernosť. „Vernosť v povolaní pretvára tvárnosť tejto zeme.“

V jeho príhovore okrem iného zazneli viaceré príklady vernosti, či už to boli traja mnísi v ruskom kláštore, ktorých mučenícka smrť sa stala semenom viacerých obrátení, alebo príklad svätého kňaza Jána Máriu Vianneyho.

Rožňavský biskup pripomenul aj pamiatku na 46. výročie smrti svojho predchodcu v biskupskej službe Róberta Pobožného, ktorý svoju vernosť povolania preukázal odvážnym pôsobením v podzemnej Cirkvi, keď neváhal vysvätiť viacerých kňazov, medzi inými aj neskoršieho biskupa Pavla Hnilicu či Jána Chryzostoma Korca.

V závere generálny vikár za všetkých kňazov zablahoželal biskupovi Stolárikovi k 40. výročiu kňazstva, ktoré slávi 11. júna, aby s pomocu Ducha Svätého a pod ochranou Panny Márie, stále viedol jemu zverený ľud na dobré pastviny ako dobrý pastier.

Rožňavský biskup dostal ako dar relikviár, v ktorom boli relikvie svätého Stanislava, biskupa a mučeníka, jeho hlavného patróna.

Ján Horvát, Snímka: Ján Pčolinský