Rožňavská diecéza putovala do Jasova

Rád premonštrátov jubiluje a zlepšená pandemická situácia umožnila 8. mája pri dodržaní platných opatrení realizáciu diecéznej púte Rožňavskej diecézy. Pri slávnosti konsekrovali nový oltár opátskeho chrámu.
Jozef Vaško 18.05.2021
Rožňavská diecéza putovala do Jasova

Pri diecéznej púti bol posvätený nový oltár v jasovskom opátskom chráme. Snímka: Alex Marko

Program pútnického dňa sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorej predsedal prior kláštora Peter Ján Budzák, OPraem, a subprior a zároveň rektor opátskeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa Imrich Richard Rédli, OPraem.

Po modlitbe nasledovala pontifikálna svätá omša, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik spolu s jasovskými premonštrátmi, so zástupcami ostatných rehoľných spoločenstiev v diecéze a diecéznymi kňazmi. Rožňavského biskupa v úvode privítal jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem.

V homílii biskup Stolárik priblížil dôležité momenty dejín premonštrátov v Jasove. Pripomenul, že „len niečo vyše 50 rokov po založení rehole sa premonštráti pohybovali v okolí Jasova a iste už mali postavený oltár a jednoduchý drevený chrám“.

Hospodársky a sociálny význam premonštrátov pre okolie Jasova počas dejín prirovnal k významu najdôležitejších zamestnávateľov v súčasnosti. Po vyznaní viery nasledovala konsekrácia nového oltára, ktorý navrhol a zhotovil Jaroslav Halmo.

Oltár v sebe ukrýva zaujímavú symboliku. Reliéf viditeľný z pohľadu veriacich predstavuje korporál, na ktorom nájdeme ranu v boku Pána Ježiša. Po stranách oltára je erb opáta Ambróza a erb jasovského opátstva s vyrytým dátumom konsekrácie.

Pútnický deň pokračoval prednáškou o svätom Norbertovi a dejinách Rádu premonštrátov. Ďalším podujatím v rámci jubilejného roka Rádu premonštrátov budú Dni sv. Norberta 5. a 6. júna.