Rožňavská diecéza slávi Rok Eucharistie

V kostoloch Rožňavskej diecézy odznel na sviatok Svätej rodiny 29. decembra pastiersky list biskupa Stanislava Stolárika, v ktorom oznámil, že rok 2020 bude diecéza sláviť ako Rok Eucharistie.
TK KBS 03.01.2020
Rožňavská diecéza slávi Rok Eucharistie

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik pozval veriacich svojej diecézy, aby výnimočnosti Ježišovej ponuky robili reklamu prehĺbením si svojho vzťahu ku Kristovi v Oltárnej sviatosti. Na snímke je Stanislav Stolárik počas svätej omše, pri ktorej bol v roku 2015 uvedený do úradu rožňavského biskupa. / Snímka: Peter Zimen


„Veríme, že spoločným prehĺbením úcty k Eucharistii vnesieme v takých chaotických časoch do diecézy dôležitú stabilitu viery. Zároveň sa zjednotíme so všetkými, ktorí sa chcú zodpovedne pripraviť na Eucharistický kongres konajúci sa v septembri 2020 v Budapešti,“ uviedol biskup Stolárik v liste.

Hlavnou motiváciou vyhlásenia Roka Eucharistie v diecéze je naplnenie Ježišových slov, ktorými vyjadruje túžbu byť s nami až do konca sveta. „Ježiš nechcel byť medzi nami ako muzeálny exemplár vystavovaný na obdiv. Ponúka sa ako pokrm, ktorého ,energia‘ je taká veľká, že nám zaručuje ,živiny‘ a celú večnosť. Svet síce túži po zdravých potravinách, ale má ešte záujem o večný pokrm?

Ako prebudiť alebo obnoviť u ľudí dnešného sveta presvedčenie o dôležitosti chleba života, o ktorom hovorí Ježiš? V bežnom živote sa na propagáciu niečoho používa reklama. Ježiš už ponúkol svoje telo a krv, ale reklamu o výnimočnosti jeho ponuky robíme my sami – každý jeden! Ak prehĺbime svoj vzťah ku Kristovi v Oltárnej sviatosti, sami budeme mať úžitok. Náš úprimný vzťah ku Kristovi, tajomne prítomnému v Oltárnej sviatosti, však bude najlepšou reklamou na prijímanie Ježišovho tela a krvi aj pre iných ľudí,“ poznamenal rožňavský biskup.

Dodal, že v diecéze nadviažu na iniciatívu niekdajšieho rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka, ktorého zámerom bolo, aby sa každý deň postupne konala v každom kostole diecézy eucharistická poklona. Zároveň na 29. februára stanovil celodiecéznu adoráciu pred Oltárnou sviatosťou.