Rožňavská novéna spojila celú diecézu

Stovky veriacich prišli na druhý ročník Rožňavskej novény do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. V modlitbe bola s novénou od 16. do 24. októbra spojená každá farnosť diecézy. V Roku manželstva a rodiny hlavné motto znelo: Mária, Matka Cirkvi a každej rodiny.
Mária Červená, FMA 25.10.2022
Rožňavská novéna spojila celú diecézu

Druhý ročník Rožňavskej novény sa konal v diecéznej katedrále. Snímka: Archív BÚ Rožňava

Na začiatku novény preniesli v slávnostnom sprievode obraz Panny Márie Rožňavskej zo Zimnej kaplnky do presbytéria katedrály. V priebehu novény zavítali do Rožňavy pútnici z jednotlivých dekanátov spolu so svojimi kňazmi, ktorí sa prihovárali veriacim v homíliách.

SILA SPOLOČENSTVA

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik prežíval slávenie novény naplno a s radosťou: „Som nesmierne vďačný Pánu Bohu a našej Mame, Panne Márii Rožňavskej, že sme mohli sláviť už druhý rok Rožňavskú novénu. Minulý rok ešte s obmedzeniami, tento rok, vďaka Pánu Bohu, mohol prísť každý, kto chcel. Som vďačný za každého pútnika, prítomného na slávení, či už prišiel zďaleka, či zblízka.“

Zároveň pripomenul silu spoločenstva veriacich. „Vytvárame krásne zjednotené spoločenstvo modliacich sa, oslavujúcich Pána a  uctievajúcich si Pannu Máriu – a to v katedrále, aj cez priame prenosy.“

Zvláštnosťou Rožňavskej novény je podľa neho to, že sa ju kňazi s veriacimi modlia aj vo farnostiach diecézy. „Počas deviatich dní je takto zjednotená v spoločnej modlitbe celá diecéza.“

HOMÍLIE NA PESTRÉ TÉMY

Jednotlivé dni novény mali osobitné témy, vychádzali z Božieho slova a dotýkali sa Panny Márie a odkazu, ktorý nám zanechala svojím životom. Pestrosť tém v prednášaných homíliách umožnila podľa biskupa Stolárika každému, aby si odniesol do praktického života to, čo ho oslovilo.

„Ďakujem kňazom – dekanom jednotlivých dekanátov, že nás cez slová homílií povzbudili a tiež ,prezradili‘ svoj jedinečný vzťah k nebeskej Matke Panne Márii,“ vyjadril svoje pocity biskup Stolárik.