Ružencové bratstvá sa spojili v modlitbe

V národnej svätyni v Šaštíne sa 6. októbra konala 12. púť ružencových bratstiev. Ich členovia prišli do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie na začiatku mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca.

Ján Lauko 06.10.2018
Ružencové bratstvá sa spojili v modlitbe

Ružencové bratstvá na pútí v Šaštíne / Snímka: Ľudmila Machová

Svätú omšu pre nich celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Pripomeňme, že na Slovensku je viac ako dvetisíc ružencových bratstiev, ktoré spravujú bratia dominikáni. Vo forme živého ruženca je v bratstvách zapísaných viac ako 160-tisíc veriacich, ktorí sa každý deň modlia desiatok ruženca.

Tradícia spoločných pútí do Šaštína vznikla v roku 2007, keď vtedajší promótor pre ruženec na Slovensku dominikán Šimon Tyrol hľadal možnosti, ako by sa bratstvá mohli stretnúť ako jedna veľká ružencová rodina.

Postupne sa táto púť, ktorá sa koná vždy počas prvej októbrovej soboty, dostala do povedomia ostatných ružencových spoločenstiev na celom Slovensku.

„Cieľom je spoločne sa modliť ruženec, nechať sa formovať vo viere, sláviť Eucharistiu. Inými slovami povedané, na vlastnej koži zažiť, že ruženec je modlitba, ktorá nás navzájom spája a vovádza do spoločenstva s Bohom,“ priblížil pre KN súčasný promótor pre ruženec na Slovensku Alan Ján Dely OP.

Tento rok je témou púte Ježišov krst v Jordáne, teda prvé tajomstvo ruženca svetla.

„Toto tajomstvo nám chce predovšetkým pripomenúť náš krst, pri ktorom sme sa stali dôležitou a živou súčasťou Cirkvi a pri ktorom akoby aj nad nami zaznel Boží hlas: si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra.

Toto tajomstvo nám pripomína, že Boh chce mať s každým jedným z nás jedinečný vzťah, no zároveň tento vzťah prežívame v spoločenstve.

A to sa napĺňa aj v ružencových bratstvách, v ktorých sú mnohí jednotlivci spojení do jedného spoločenstva a spolu s Máriou, ako jedno spoločenstvo, putujú ku Kristovi,“ vysvetlil Alan Ján Dely.