Ruženec za pokoj a mier

Svätý Otec sa modlil 31. mája v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore ruženec za mier na Ukrajine a na celom svete. „Dnes dvíhame naše srdcia k tebe, Kráľovná pokoja, oroduj za nás u svojho Syna, zmier srdcia plné násilia a pomsty, nech na celom svete zavládne pokoj,“ povedal pápež po ruženci.
TK KBS TSKE 07.06.2022
Ruženec za pokoj a mier

Modlitba v klokočovskej svätyni za ukončenie vojny. Snímka: Slavomír Gereg ml.

Na modlitbe pred sochou Regina pacis v ľavej lodi baziliky sa spolu so Svätým Otcom zúčastnili viaceré ukrajinské rodiny, prvoprijímajúce deti, birmovanci, vojenskí kapláni, migranti, skauti, členovia Švajčiarskej gardy, ako aj zástupcovia troch rímskych farností zasvätených Kráľovnej pokoja.

Rozjímanie nad piatimi bolestnými tajomstvami uzavrel Svätý Otec po Loretánskych litániách apoštolským požehnaním. Určené bolo aj veriacim, ktorí sa k modlitbe pripojili na diaľku v mariánskych kostoloch vrátane klokočovskej svätyne.

Najväčšie pútnické miesto Košickej eparchie Klokočov má s mariánskou svätyňou v Ríme duchovné puto. Modlitbe ruženca predchádzala svätá liturgia, ktorú slávil košický eparcha Cyril Vasiľ, SJ.

V homílii poukázal na význam puta medzi maličkým Chrámom Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove a Bazilikou Santa Maria Maggiore. Význam Klokočova nie je len v zázraku slzenia spred 350 rokov, ale predovšetkým v tom, že sa v súčasnosti stal mostom medzi Východom a Západom.

Presvätá Bohorodička, ktorá pred vyše tristo rokmi prejavila súcit s trpiacim ľudom, dnes pozýva každého jedného človeka prejaviť solidaritu s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine.

Po svätej liturgii sa veriaci so svojím biskupom a kňazmi duchovne spojili so Svätým Otcom a spoločne sa modlili ruženec pred kópiou milostivého obrazu Panny Márie Klokočovskej.