Saleziáni majú nového provinciála

Saleziáni dona Bosca na Slovensku poznajú meno svojho nového provinciála. Bude ním don Peter Timko SDB (46).
Katolícke noviny 16.12.2019
Saleziáni majú nového provinciála

Peter Timko (vľavo) s hlavným predstaveným saleziánov Ángelom Fernándezom Artimem / Snímka: Archív SDB


Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vymenoval Petra Timka za provinciála 12. decembra na základe oboznámenia sa s mienkou slovenských saleziánov a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov.

Don Peter Timko SDB má 46 rokov, pochádza z obce Sedlice neďaleko Prešova. Do saleziánskeho noviciátu vstúpil v roku 1992, za kňaza bol vysvätený 5. mája 2001 v Žiline. Pôsobil v saleziánskych dielach v Námestove, v ponoviciáte v Žiline a od roku 2006 študoval spirituálnu teológiu v Ríme. V roku 2008 sa stal členom provinciálnej rady saleziánov na Slovensku a v lete 2009 nastúpil ako 36-ročný do úlohy magistra novicov v Poprade-Veľkej, kde pôsobil až doteraz.

Ako provinciál bude deviatym v histórii slovenskej provincie a druhým z generácie „ponovembrových“ saleziánov. V úrade vystrieda doterajšieho provinciála dona Jozefa Ižolda, ktorý viedol slovenskú provinciu saleziánov od júna 2014.

„V prvom rade som pocítil strach, ale ten je ponorený do veľkej dôvery v Boha. To, čo ma presvedčilo, boli slová hlavného predstaveného saleziánov, keď mi oznamoval túto správu: ,Don Bosco ti zveruje slovenskú provinciu.‘ Práve osobnosť dona Bosca bolo to čarovné pre mňa, pretože ho mám rád a bral som to ako úlohu od otca. S veľkou dôverou v jeho príhovor a v nebeského Otca sa tento strach snažím prekonať,“ uviedol Peter Timko vo videu pre saleziánsky webový portál.