Saleziáni prijali ukrajinské siroty

Slovenskí saleziáni presunuli do bezpečia chlapcov zo saleziánskeho sirotinca Dom rodiny – Pokrova v Ľvove. Prosba od bratov z Ukrajiny k nim dorazila vo štvrtok 24. februára ráno, poobede sa rozhodli, že zo sirotinca zoberú všetky deti.
Ján Lauko 10.03.2022
Saleziáni prijali ukrajinské siroty

S prevozom chlapcov k saleziánom pomáhal Košický samosprávny kraj. Snímka: Košický samosprávny kraj

Transport na Slovensko sa podaril v noci zo soboty na nedeľu. „Slovenské hranice prekročilo 48 chlapcov so svojimi vychovávateľkami.

Na hraniciach sa so skupinou stretol už don Karol Maník, ktorý pôsobil na Ukrajine šesť rokov ako provinciál,“ povedal pre KN salezián Marián Peciar, SDB, zodpovedný za spoločenskú komunikáciu. Deti po príjazde oddychovali v Dome svätej Margity v Drienici.

Momentálne sú v bezpečí, pri prekročení hraníc dostali status maloletí bez sprievodu. Zároveň prebieha legalizačný proces, aby mohli na Slovensku využívať napríklad zdravotnú starostlivosť. Následne deti budú dočasne umiestnené v rodinách a saleziánskych komunitách.

Snímka: Košický samosprávny kraj

„V spolupráci so sociálnymi úradmi budeme hľadať aj dlhodobejšie riešenie ich prítomnosti na Slovensku. Potrebujú si prejsť procesom adaptácie, oporné body v živote sa im totiž vzdialili,“ priblížil Marián Peciar.

Ako dlho budú deti na Slovensku, závisí od medzinárodnej situácie. Saleziáni sú však ochotní prijať aj ďalšie skupiny. Samotné deti si uvedomujú ťažkú situáciu v ich domovine, vedia, že tam prebieha vojna.

„Sú rady, že vďaka saleziánom a ľuďom s nimi spolupracujúcimi sú v bezpečí a vojnu pociťujú ,na diaľku‘,“ uviedol Marián Peciar. Saleziánsky dom Pokrova je podľa jeho slov pre chlapcov skutočnou rodinou.

Aj preto by sa potrebovali vrátiť do Ľvova a pokračovať v dozrievaní a príprave na život. „Žiaľ, vojna tento proces prerušila. Na Slovensku je o nich postarané po právnej aj materiálnej stránke. Ďakujeme za obrovskú vlnu záujmu a solidarity, ktorú chlapci vyvolali.“