Saleziáni sa tešia z nového oratória

Provinciál saleziánov na Slovensku Peter Timko požehnal nové oratórium komunity z Miletičovej v Bratislave.
TK KBS 09.02.2021
Saleziáni sa tešia z nového oratória

Nové oratórium sa podarilo vybudovať v priebehu roka. Požehnal ho provinciál Peter Timko (vľavo), ktorý vyjadril túžbu, aby nové priestory boli naplnené duchom dona Bosca. Snímka: Barbora Kullačová

Na slávnosť sv. Jána Bosca 31. januára sa v Bratislave uskutočnilo požehnanie priestorov nového oratória. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bola prítomná len komunita saleziánov z Miletičovej a požehnanie sa vysielalo online.

Nové oratórium požehnal provinciál saleziánov Peter Timko. Vyjadril túžbu, aby táto štruktúra nezostala bez ducha a bola naplnená duchom dona Bosca.

Direktor miestnej komunity František Kubovič vo svojom príhovore okrem iného povedal, že „priestory nového oratória sú zázrak a zároveň sú naplnením Božieho sna“.

Sen postaviť nové oratórium tu bol už vyše dvadsať rokov, keďže to doterajšie bolo v prebudovaných nevyhovujúcich garážach, ktoré sa postavili za komunistického režimu a potom sa vrátili saleziánom.

V roku 2017 bola vyhlásená verejná súťaž, ale víťazný projekt bol príliš finančne náročný a provinciálna rada ho neschválila. Následne provinciálny ekonóm Andrej Kňaze oslovil ateliér GRAU, ktorý vypracoval návrh. Ten miestna komunita za pomoci laikov doladila a v lete 2019 sa začalo s vysťahovaním priestorov.

Stavebné práce sa začali v decembri a budova bola skolaudovaná už v novembri 2020. Počas prác sa prebudovali ubytovacie priestory provinciálneho domu pre obe komunity saleziánov a na prízemí sa vytvoril priestor oratória pre klubovne, čajovňu a kaplnku.

Tým sa ukončila prvá etapa prestavby nového oratória. V druhej etape by sa mala vybudovať telocvičňa, ihriská a tiež by sa mal zveľadiť areál.