Saleziánky majú novú predstavenú

Novou provinciálnou predstavenou saleziánok sa stala setra Jana Kurkinová.
TK KBS 01.02.2024
Saleziánky majú novú predstavenú

Sestra Jana Kurkinová, FMA. Snímka: -TK KBS-/Facebook Saleziánky

Jana Kurkinová vystrieda vo funkcii Moniku Skalovú. 

Od februára do mája Jana Kurkinová absolvuje kurz pre formátorov na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

Službu provinciálnej predstavenej prevezme v auguste 2024.

„Doterajší život ma naučil, že Bohu nehodno odporovať.

A tak idem ďalej... pamätajúc na slová Svätého Otca Františka, ktoré raz povedal zasväteným: ,Pán nás nevolá, aby sme boli sólistami – je ich v Cirkvi tak veľa, to vieme –; nie, nevolá nás k tomu, aby sme boli sólisti, ale aby sme boli súčasťou zboru, ktorý sa niekedy rozladí, ale musí vždy znovu skúšať spievať spoločne.‘

Toto vidím ako leitmotív pre zverenú službu, lebo viem, že nie je to o mne, je to jeho dielo a preto počítam s pomocou mnohých, zvlášť mojich sestier, za čo im vopred ďakujem,“ uviedla Jana Kurkinová na sociálnej sieti.

Jana Kurkinová sa narodila 22. decembra 1972 v Zlatých Moravciach.

Pred vstupom do rehole pracovala v ZDA v Zlatých Moravciach, neskôr ako referentka na obchodnom oddelení vo firme Samsung-Calex a tiež ako sprievodkyňa cestovného ruchu po rôznych európskych krajinách.

So sestrami saleziánkami sa zoznámila v roku 1997.

O rok neskôr začala rehoľnú formáciu.

Prvé sľuby zložila 3. augusta 2002 v Trnave a o šesť rokov neskôr – 3. augusta 2008 – zložila večné sľuby v Kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave.

Počas obdobia juniorátu študovala na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženská a etická výchova.

Šesť rokov pôsobila v komunite sv. Jozefa v Bratislave-Petržalke.

Počas tohto obdobia pracovala v mládežníckom Združení Laura, učila náboženstvo a apoštolsky pôsobila v saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej.

Od augusta 2008 sa jej novým domovom stala komunita provinciálneho domu FMA v Bratislave na Kremnickej.

Naďalej pracovala v združení mladých Laura, kde jej bola zverená služba predsedníčky.

Od 1. augusta 2009 prevzala službu provinciálnej ekonómky, ktorú vykonávala do augusta 2012, keď ju vtedajšia generálna predstavená Yvonne Reungoat, FMA, vymenovala za provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca na šesťročné obdobie (2012 – 2018).

Krátko po prevzatí služby provinciálky – v októbri 2012 – bola zvolená do Rady Konferencie vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) a po troch rokoch – v novembri 2015 – ju zvolili za predsedníčku konferencie.

V službe predsedníčky pokračovala až do januára 2019, keď vznikla spoločná Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS).

Sestra Jana však aj naďalej zostala na KVRPS, kde pôsobila až do konca januára 2024.

V rámci provincie jej bola zverená formácia sestier junioriek.

Rok pôsobila v komunite provinciálneho domu v Bratislave, potom prešla do Šamorína, odkiaľ sa však po roku vrátila do Bratislavy, aby v auguste 2020 prevzala službu predstavenej komunity sv. Jozefa v Bratislave-Petržalke a opätovne sa začlenila aj do pastorácie v saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej v Bratislave.

Tam pôsobí až doteraz.

Zdroj: -TK KBS-/Facebook Saleziánky