Šéfredaktor KN požehnal kaplnku

KN boli v Zbrojníkoch, kde šéfredaktor Igor Hanko požehnal kaplnku v miestnej časti Pežerňa.
Katolícke noviny 06.05.2019
Šéfredaktor KN požehnal kaplnku

Požehnanie Kaplnky Božieho milosrdenstva v Zbrojníkoch-Pežerni. / Snímka: -IH-


Šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko 28. apríla navštívil Zbrojníky, kde v miestnej časti Pežerňa požehnal novú Kaplnku Božieho milosrdenstva. Spolu s ním sa na tejto malej slávnosti zúčastnil miestny správca farnosti Eduard Pecha, ako aj Marián Križan, farár z neďalekého Ipeľského Sokolca. Kaplnka bola postavená na mieste, kde v minulosti stála zvonica zo začiatku 20. storočia. Jej súčasťou boli dva zvony – jeden je zasvätený svätým Cyrilovi a Metodovi, druhý mal neznáme zasvätenie. Oba zvony boli nainštalované do zvonice novej kaplnky.