Sídlisko Rozkvet oslávilo svoju patrónku

Farníci z najväčšieho považskobystrického sídliska pri príležitosti sviatku svätej Heleny prežívali týždeň duchovnej obnovy.
Ľubomír Valient 24.08.2021
Sídlisko Rozkvet oslávilo svoju patrónku

Svätú omšu na záver Helenského hodového týždňa slávil biskup František Rábek. Snímka: Lukáš Pastorek

V týždni od 16. do 22. augusta sa vo farnosti Považská Bystrica-Rozkvet konal už tradičný Helenský hodový týždeň k úcte svätej Heleny, patrónky miestnej kaplnky. Ústredným mottom celého týždňa duchovnej obnovy farnosti boli slová S otcovským srdcom v súvislosti s apoštolským listom pápeža Františka Patris corde.

Misionári Matky Božej z La Salette, spravujúci miestnu farnosť, pripravili počas celého týždňa bohatý duchovný program pre všetky vekové kategórie, na ktorom sa spolupodieľali aj pozvaní hostia spomedzi kňazov.

Evanjelizačná svätá omša, požehnanie detí a matiek v požehnanom stave, ružencové objatie sídliska a jeho zverenie Panne Márii, modlitba chvál, celonočná adorácia či rodinné dopoludnie – tak možno v skratke zhrnúť celý týždeň.

Vyvrcholením bola slávnostná hodová svätá omša za účasti stovky veriacich z blízkeho i ďalekého okolia. Hlavným celebrantom bol vojenský ordinár František Rábek, ktorý práve pred 30 rokmi požehnal obnovenú miestnu kaplnku.

V homílii okrem iného prítomným veriacim zdôraznil myšlienku, aké ťažké a náročné je v dnešných neistých časoch niekomu veriť a predovšetkým nesklamať sa. „Komu vlastne dnes veriť? Jedine Kristovi a jeho slovu. Len na neho sa môžeme vždy spoľahnúť. On nás nikdy nesklame a dá nám nielen odvahu dôverovať iným, ale aj silu odpustiť druhým akékoľvek sklamanie,“ zaznelo v príhovore biskupa Rábeka.

V závere homílie biskup Rábek vyzval všetkých veriacich na modlitbu za Svätého Otca Františka a jeho pripravovanú návštevu na Slovensku.