Sila ženského hlasu v Cirkvi

Na Európskych katolíckych sociálnych dňoch sa zúčastnili mnohé ženy z rôznych organizácií v Európe. Opýtali sme sa ich, aká dôležitá je pre ne práca s ľuďmi a ako ich v rozhodovaniach ovplyvňuje viera.
Martina Grochálová V. Gažiová, K. Hájovská 22.03.2022
Sila ženského hlasu v Cirkvi

Snímka: Peter Zimen

MARIA NYMANOVÁ je Švédka žijúca v Belgicku, generálna sekretárka Caritas Europa a matka piatich detí. „Byť matkou pre mňa znamená viac ako všetko ostatné. Vnímam to ako požehnanie,“ odpovedala na otázku, či je náročné budovať si kariéru a zároveň byť matkou.

Na diskusii po bloku, v ktorom hovorila na tému demografie a rodinného života, spomenula, že dnešným mladým ľuďom chýba nádej. „Myslím si, že je to všetko ovplyvnené prostredím šíriacim strach. Našou úlohou je nepoddávať sa. Mali by sme konečne urobiť zmeny, ktoré chceme vidieť.“

Maria tiež povedala, že aj v čase vojny na Ukrajine by sme sa mali snažiť pomôcť každému, kto sa nachádza v ťažkej situácii na Ukrajine. Na záver povedala: „Nebojím sa až tak o svoje deti, ale skôr o spoločnosť, v ktorej vyrastajú.“

Snímka: Veronika Gažiová

MEISA DANOVÁ žije už 23 rokov vo Fínsku, kde pracuje ako farmaceutka. Pôsobí ako dobrovoľníčka organizácie Caritas a Young Caritas pre mladých dobrovoľníkov. „Je to katolícka organizácia, kde sa zameriavame na rozvíjanie vzťahov a tiež na sociálne povedomie.

Napríklad ako pomôcť mladým študentom,“ opísala svoju prácu Meisa, ktorá má bohaté skúsenosti aj s imigráciou – imigrantská Cirkev vo Fínsku je malá.

„Hoci sme veľká krajina, máme iba pár kostolov. Povedala by som, že mladí ľudia sa chcú zapájať a byť dobrovoľníkmi, ale, žiaľ, nie vždy môžu,“ zdôraznila koordinátorka Young Caritas.

Snímka: Veronika Gažiová

SARAH PRENGEROVÁ je predsedníčka Medzinárodného hnutia mladých kresťanských robotníkov. Vo svojom prejave poukázala na problém ľudí, ktorí nevedia oddeliť voľný čas od pracovného. „Hlavným problémom je odpojenie, vypnutie sietí.

Napríklad sa rozhodnem prestať pracovať o šiestej večer, ale môj šéf a ostatní budú naďalej posielať emaily a pokračovať v práci. Ide o osobný problém a treba nastaviť jasné pravidlá.“

Diskusie, ktoré prebiehali na podujatí katolíckych dní, vidí ako správnu cestu: „Všetko sa vždy začína v diskusii s cieľom premýšľať o riešeniach. Výsledkom nemusí byť jedno konkrétne riešenie, ale môže to byť práve nejaký kľúčový bod.“