Skauti už priniesli betlehemské svetlo

Prvýkrát prevzali slovenskí skauti betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990. Odvtedy ho každoročne roznášajú po celom Slovensku. Tento rok sa tak 10. decembra stalo už po 33. raz.
TK KBS 13.12.2022
Skauti už priniesli betlehemské svetlo

V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade slovenskí skauti odovzdali betlehemské svetlo svojim poľským kolegom. Snímka: Marián Suvák

Plamienok skauti odpálili počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v katolíckom Kostole Neuottakring vo Viedni. Poľským skautom betlehemské svetlo odovzdali v Poprade na Tretiu adventnú nedeľu 11. decembra.

V ten istý deň popoludní sa dostalo k ukrajinským hraniciam, kde ho tamojší skauti prevzali od našich ako symbol nádeje, pokoja a mieru. Počas posledných predvianočných dní – od rána 17. decembra až do Štedrého dňa 24. decembra – budú skautské posádky cestovať so svetlom vlakmi po celom Slovensku.

Dostane sa aj tam, kde nie je vlakové spojenie, napríklad už 29. raz zavíta na Lomnický štít. Betlehemské svetlo roznesú skauti tiež do nemocníc, azylových domov či domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Veriaci si ho môžu odpáliť na adventných svätých omšiach a pobožnostiach.

MAPA AJ APLIKÁCIA

Skauti tiež pripravili obľúbenú interaktívnu mapu miest, na ktorých bude betlehemské svetlo. Je ich viac než 300 – plamienok si veriaci budú môcť odpáliť v kostoloch, na železničných staniciach a mnohých ďalších miestach od 17. decembra.

„K obľúbenej mape sme tento rok pridali aj mobilnú aplikáciu, takže informácie budú vždy poruke,“ hovorí Marián Suvák, koordinátor betlehemského svetla na Slovensku.

„Skauti majú radi výzvy. Priniesť svetlo všade tam, kde naň ľudia čakajú, je rozhodne jedna z nich. Sme radi, že sa dostane do domácností a na ďalšie miesta, ktoré môže rozsvietiť.“

Tohtoročné betlehemské dieťa Sarah Noska odpálilo vo Viedni plamienok betlehemského svetla pre Slovensko. Snímka: Marián Suvák

DIEŤA SVETLA

Betlehemské svetlo skauti odpaľujú na ekumenickej slávnosti v Rakúsku, kam ho z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme prinesie „dieťa svetla“ – túto poctu si vyslúži príkladným správaním, ochotou pomáhať druhým a povšimnutiahodnými skutkami. Tento rok je to dvanásťročná Sarah Noska z Altenbergu pri Linzi.

VZNIK TRADÍCIE

Tradícia betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z Florencie, sľúbil, že ak prežije, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme.

Sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z  Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov.

Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia, ale i pokoja, mieru a jednoty. Univerzálne hodnoty spájajú ľudí bez ohľadu na vierovyznanie.

Symbol lásky, nádeje, pokoja, mieru si ukrajinskí skauti prevzali od slovenských skautov na našej východnej hranici.  Snímka: Marián Suvák

O SKAUTINGU

Slovenský skauting je jedna z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt.

V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných vyše 7 500 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.