Slávili svätú omšu pre chorých

Charita pripravili pre chorých duchovný program v kartuziánskom kláštore, kde mohli prijať sviatosť pomazania chorých.
TK KBS 17.10.2018
Slávili svätú omšu pre chorých

 

V Kostole sv. Antona Pustovníka v kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor 17. októbra slávili slávnostnú svätú omšu spojenú so sviatosťou pomazania chorých. Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity zorganizovala takúto udalosť Spišská katolícka charita prvýkrát.

Viera v Pána uzdravuje. Pod takýmto heslom sa niesla svätá omša v kláštore. „Kartuziánsky kláštor v Červenom Kláštore sa zvolil preto, lebo existuje tradícia, že páter Cyprián tam liečil ľudí pred dvesto päťdesiatimi rokmi,“ vysvetlil riaditeľ domu Charitas svätého Jána Almužníka v Novej Ľubovni Jozef Krivoňák dôvod, prečo sa svätá omša konala práve tam.

Svätú omšu celebroval spišský biskup a prezident Slovenskej katolíckej charity Štefan Sečka. V homílii poukázal na to, aké je dôležité veriť v to, že viera v Pána naozaj uzdravuje. „Počas svätej omše alebo po nej bola udelená sviatosť pomazania chorých. Bolo to robené pre ľudí, ktorí sú už odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, a, samozrejme, aj pre širokú verejnosť z okolia Červeného Kláštora,“ priblížil Jozef Krivoňák.