Slávili výročie apoštolskej administratúry

Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Trnavskej arcidiecézy, sa katedrála rozozvučala oslavným spevom.

TK KBS 05.07.2022
Slávili výročie apoštolskej administratúry

Slávnostnú svätú omšu celebroval v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 24. júna trnavský arcibiskup Ján Orosch. Snímka: Morees Gaggi

Hlavným celebrantom slávenia Eucharistie bol 24. júna trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý v úvode pripomenul úmysel svätej omše.

Obetoval ju za všetkých administrátorov diecézy, ako aj za všetkých kňazov, ktorí v nej pôsobili. V homílii pripomenul, akým darom bolo nielen pre rodičov, ale aj pre Cirkev narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Darom boli aj všetci doterajší administrátori diecézy: Pavol Jantausch, prvý biskup, ktorý s nadšením budoval diecézu a potrebné zázemie – aj privolaním rehoľníkov na jej územie. Hrdinom bol Michal Buzalka, jeho pomocný biskup, ktorý si zažil príkorie zo strany štátnej moci počas obdobia totality.

Obrovskou pomocou bol pre kňazov nástupca biskupa Jantauscha Ambróz Lazík a arcibiskup pripomenul i to, akú úctu mal voči Júliusovi Gábrišovi pápež Ján Pavol II. Hlavný celebrant tiež pogratuloval emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi k meninám a k 65. výročiu kňazskej vysviacky.

Pred záverečným požehnaním prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave Stanislav Vojtko oznámil prítomným kňazom a veriacemu ľudu, že kanonici podali návrh na vymenovanie štyroch nových honorárnych kanonikov, ktorý trnavský arcibiskup Ján Orosch akceptoval a zároveň ich 24. júna, pri príležitosti storočnice vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, aj vymenoval. Sú to: Blažej Čaputa, Attila Jozsa, Dušan Kolenčík a Ján Vido.