Slávime Krst Pána

V nedeľu 8. januára slávime Krst Pána. Pri tejto príležitosti vám ponúkame krátku modlitbu z Liturgie hodín na posvätenie času, ale i slová pápeža Františka, ktoré vlani adresoval veriacim počas slávenia Eucharistie na sviatok Krstu Pána.

Katolícke noviny 08.01.2023
Slávime Krst Pána

Deti prichádzajú prijať krst s bosou dušou - povedal pápež František. Ilustračná snímka: archív KN

„Uchovávať kresťanskú identitu – to je úloha rodičov a krstných rodičov voči deťom,“ zdôraznil Svätý Otec, ktorý na sviatok Krstu Pána pokrstil viacero detí.

„Dnes si pripomíname Pánov krst.

Existuje veľmi pekný liturgický hymnus na dnešný sviatok, ktorý hovorí, že izraelský ľud išiel k Jordánu s bosými nohami a bosou dušou, teda dušou, ktorá sa chce dať okúpať Bohu, ktorá nevlastní žiadne bohatstvo, ktorá potrebuje Boha.

Tieto deti sem dnes tiež prichádzajú s bosou dušou, aby prijali Božie ospravodlivenie, Ježišovu silu - silu napredovať v živote, aby prijali kresťanskú identitu.

Vy, rodičia a krstní rodičia, musíte túto identitu uchovať.

Toto je vašou prácou počas celého života: chrániť kresťanskú identitu vašich detí.

Je to práca dennodenná, nuž, dajte im rásť s tým svetlom, ktoré dnes dostanú,“ dodal pápež František.

Zdroj: -TK KBS-

 

Prvé vešpery

Syn Otca jednorodený,

prvopočiatok stvorení,

ty krstom posviacaš

a Božie deti tvoríš z nás.

 

Prišiel si z rajskej výsosti

v podobe ľudskej bytosti

smrťou vykúpiť stvorenie,

aby žil človek blažene.

 

Prosíme teba, Kriste náš,

prebývaj vierou, láskou v nás;

daj svetlo srdcu, ktoré ho

pretvorí v stánok Milého.

 

Ty, Pane, s nami zostávaj,

noc tmavú od nás odháňaj,

zmy z našej duše vinu, hriech

a udeľ milosť, spásny liek.

 

Kriste, si pravda, život náš,

kiež od nás úctu, slávu máš;

ty, sláva Otca, Ducha jas,

zjavuješ sa nám v každý čas. Amen.

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009