Slávime Nedeľu Božieho slova

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do Nedele Božieho slova, ktorú Katolícka cirkev slávi tento rok 22. januára. Mottom je úryvok z Prvého Jánovho listu (1, 3): „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám.“
Katolícke noviny 22.01.2023
Slávime Nedeľu Božieho slova

Biblia doteraz vyšla v množstve rozličných vydaní, stačí si len vybrať. Ilustračná snímka: Erika Litváková

„Bratia a sestry, v mnohých domácnostiach máte zakúpené alebo darované Sväté písmo.

Nedovoľme, aby zapadlo prachom, ale ho zošúchajme od toho, že ho často čítame.

Nedeľa Božieho slova je pre nás príležitosťou ešte viac si uvedomiť krásu a prehĺbiť našu blízkosť so Svätým písmom.

Nech Pánov hlas zaznieva v našich srdciach,“ hovorí arcibiskup Bernard Bober.

Tento tematický sviatok ustanovil pápež František v septembri 2019 apoštolským listom Aperuit illis pri príležitosti 1600. výročia úmrtia sv. Hieronyma.

Nedeľa Božieho slova sa pravidelne slávi počas Tretej nedele v Cezročnom období. Dokument podpísaný 30. septembra 2019, v deň liturgickej spomienky učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45).

Svätý Hieronym je autorom prekladu Svätého písma do latinčiny, označovaného ako Vulgáta.

Svätec zomrel 30. septembra 420 v Betleheme.

Pápež František v motu proprio Aperuit illis vysvetlil dôvody i ciele Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ na porozumenie Svätého písma.

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý.

Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete.

Svätý Hieronym mohol oprávnene napísať: Neznalosť Písma je neznalosť Krista,“ vysvetľuje Svätý Otec František.

O potrebe zriadenia osobitnej nedele venovanej Božiemu slovu hovoril pápež František už v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, keď v apoštolskom liste Misericordia et misera vyzval uvažovať o „jednej nedeli, kompletne venovanej Božiemu slovu, aby sme chápali nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z tohto trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“.

„Venovať jednu nedeľu liturgického roka osobitne Božiemu slovu značí predovšetkým oživiť v Cirkvi toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva,“ píše v motu proprio pápež František a dodáva, že tak chce odpovedať na mnohé žiadosti, „aby sa mohla Nedeľa Božieho slova sláviť v celej Cirkvi s jednotným úmyslom“.

Svätý Otec pripomína, že v rozličných miestnych cirkvách existuje množstvo iniciatív, čoraz viac sprístupňujúcich Sväté písmo veriacim, ktorí prežívajú vďačnosť za tento veľký dar, aplikujú ho v každodennom živote a dôsledne o ňom vydávajú svedectvo.

ZDROJ: -TK KBS-