Slávime sviatok patróna misií

Svätý František Xaverský, kňaz, sa narodil pre nebo 3. decembra. V tento deň si na neho spomíname aj podľa liturgického kalendára.
Katolícke noviny 03.12.2023
Slávime sviatok patróna misií

Detail nástennej mozaiky v Kaplnke sv. Františka Xaverského v Dome Xaver v Badíne. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Michal Martinka

Meno František pochádza zo slova francúzik; v germánskom jazyku slovo frank znamenalo slobodný muž, chlap.

Narodil sa 7. apríla 1506 na hrade Xaver v Španielsku v rodine vysokopostavenej šľachty.

Počas štúdií na univerzite v Paríži spoznal iného Španiela – Ignáca z Loyoly.

Bez váhania vstúpil do Ignácovej rehoľnej spoločnosti, ktorú dnes na celom svete poznáme ako Spoločnosť Ježišovu a jej členov voláme jezuiti.

František zložil rehoľné sľuby v roku 1534 v kaplnke na parížskom Montmartri.

V roku 1537 prijal v Benátkach kňazskú vysviacku.

O rok v Ríme už všemožne podporoval Ignáca a jeho novú rehoľnú spoločnosť.

V roku 1541 sa vybral do Indie, kde sa v meste Goa začala jeho misionárska činnosť.

Neostal však iba v Goe, ale putoval po Indii.

Všade ho sprevádzala snaha zakladať nové misie.

Pritom používal reč ľudu aj jeho zvyky.

Na misie sa vybral aj do Japonska a neskôr aj do Číny.

Celkom vyčerpaný zomrel 3. decembra 1552 na ostrove San-čao.

Jeho telesné pozostatky sa nachádzajú v indickom meste Goa.

Časť jeho relikvií preniesli v roku 1615 do Ríma.

Za blahoslaveného ho 25. októbra 1619 vyhlásil pápež Pavol V.

Pápež Gregor XVI. ho svätorečil spolu s Ignácom Loyolským 12. marca 1622.

Pápež Pius X. ho v roku 1904 vyhlásil za patróna šírenia misií a pápež Pius XI. v roku 1927 za patróna všetkých misií.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. II. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2007

 

Modlitba

Bože, spása všetkých ľudí, misionárskou činnosťou svätého Františka Xaverského získal si mnohé národy pre svoju Cirkev; vrúcne ťa prosíme, naplň srdcia veriacich horlivosťou za šírenie viery, aby tvoja Cirkev po celom svete rástla počtom a svätosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009