Slávime výročie posviacky Lateránskej baziliky

Podľa tradície sa 9. novembra už od 12. storočia slávi výročie posviacky baziliky, ktorú dal v Lateráne postaviť cisár Konštantín. Dnešný sviatok je sviatkom mesta Ríma, rímskej cirkvi, ale aj univerzálnej Cirkvi.

Katolícke noviny 09.11.2023
Slávime výročie posviacky Lateránskej baziliky

Lateránska bazilika. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Ľubomír Rebek

Táto slávnosť bola najprv sviatkom mesta Ríma.

Neskôr sa oslava na počesť baziliky zvanej „Matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta“ rozšírila na celý rímsky obrad ako znak lásky a jednoty s Petrovou katedrou, ktorá - ako píše svätý Ignác Antiochijský - „predsedá celému spoločenstvu lásky“.

Svätý Otec František hovorí, že tento titul nemá byť dôvodom „pýchy, ale služby a lásky“.

Lateránsku baziliku posvätil pápež Silvester 9. novembra 324.

Najprv bola zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi.

Počas pontifikátu svätého Gregora Veľkého niesla aj patrocínium svätého Jána Krstiteľa a svätého Jána Evanjelistu.

Plný titul Lateránskej baziliky teda znie: Katedrála Najsvätejšieho Spasiteľa a svätých Jána Krstiteľa a Jána Evanjelistu v Lateráne.

Lateránska bazilika so susednými palácmi slúžila niekoľko storočí aj ako stále sídlo rímskeho biskupa, naposledy pápeža Bonifáca VIII.

Každý novozvolený pápež tam tradične prichádza sláviť svätú omšu pri začiatku svojho pontifikátu.

Pápeži ako rímski biskupi tak robia aj pri mnohých iných príležitostiach, ktoré majú pastoračný dosah najmä na samotnú Rímsku diecézu.

Svätý Otec František sa 7. apríla 2013 ako rímsky biskup ujal svojej katedrály, teda Baziliky sv. Jána v Lateráne.

Po minulé roky sem prichádzal Svätý Otec František viackrát do roka sláviť Eucharistiu alebo viesť duchovnú obnovu pre kňazov a pastoračných pracovníkov.

 

Pán túži prebývať v každom srdci - odkazuje sviatok Lateránskej baziliky

„Na sviatok výročia posviacky Baziliky svätého Jána v Lateráne si pripomíname, že Pán túži prebývať v každom srdci. I keď sa nám stane, že sa od neho vzdialime, Pánovi stačia tri dni, aby znovu postavil svoj chrám v nás“ – uviedol pred tromi rokmi pápež František.

V homílii, ktorú predniesol na sviatok Lateránskej baziliky v roku 2017, uviedol tri momenty: „Budovať Cirkev, udržiavať Cirkev a očisťovať Cirkev.“

Na úvod sa pápež František zamyslel nad povinnosťou „budovať Cirkev“.

Položil si rečnícku otázku: „Čo je základom Cirkvi?“

„Je to Ježiš Kristus“ – povedal pápež a pokračoval:

„On je uholným (kľúčovým) kameňom tejto stavby. Bez Ježiša Krista niet Cirkvi. Prečo? Pretože niet základu. Ak sa buduje nejaký kostol bez základov, čo sa stane? Zrúti sa. Všetko sa zrúti. Ak nie je v Cirkvi živý Ježiš Kristus, zrúti sa.“

Ďalšia otázka Svätého Otca znela: „A čím sme my?“

Pápež ponúkol túto odpoveď: „Sme živé kamene.“

Tieto kamene nie sú rovnaké, každý je iný, pretože „toto je bohatstvo Cirkvi. Každý z nás buduje podľa daru, ktorý dostal od Boha. Nemôžeme si predstavovať Cirkev ako uniformnú - toto nie je Cirkev“.

Pri druhom bode - „udržiavať Cirkev“ - pápež poukázal na potrebu byť si vedomými Božieho Ducha, ktorý prebýva v nás:

„Koľkí kresťania dnes vedia, kto je Ježiš Kristus, vedia, kto je Otec, pretože sa modlia Otčenáš, ale keď im povieš o Duchu Svätom, reagujú: ‚Áno, áno, to je tá holubica.´ Holubica - a pri tomto skončia. Ale Duch Svätý je život Cirkvi, je to tvoj život, môj život. My sme chrámom Ducha Svätého a musíme si uchovávať Ducha Svätého. Dokonca sv. Pavol radí kresťanom, aby ‚nezarmucovali Ducha Svätého’. To znamená, aby sa ich správanie nepriečilo harmónii, ktorú Duch Svätý tvorí v nás a v Cirkvi. On je harmónia, on vytvára harmóniu tejto stavby.“

Do tretice sa Svätý Otec vo svojom príhovore dotkol požiadavky „očisťovať Cirkev“, a to počnúc od nás samých:

„My sme všetci hriešnici. Všetci. Ak ním niekto z vás nie je, nech sa prihlási, lebo to by bola pekná kuriozita. Všetci sme hriešni. A preto sa musíme neustále očisťovať. A tiež očisťovať komunitu: diecéznu komunitu, kresťanskú komunitu, komunitu univerzálnej Cirkvi, aby mohla rásť.“

-TK KBS-