Slováci pomohli obetiam konfliktu

V marci 2021 vyhlásilo päť slovenských mimovládnych organizácií eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO a Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela humanitárnu výzvu na pomoc africkému regiónu Tigraj.
TK KBS 04.05.2021
Slováci pomohli obetiam konfliktu

Cieľom zbierky Spolu pre Etiópiu bolo pomôcť obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom na severe krajiny. Vďaka spoločnému úsiliu Slovensko podporí humanitárne aktivity sumou 96 447,61 eura.

Finančné príspevky iniciatívy Spolu pre Etiópiu sa rozdelia medzi štyri projekty humanitárnej pomoci v rámci regiónu Tigraj, ktoré realizujú miestni partneri zapojených organizácií.

Jednou z nich je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou a s organizáciou Mary’s Meals.

Ďalším lokálnym partnerom je charitatívna organizácia Tearfund ako projektový partner Nadácie Integra a VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ako projektový partner občianskeho združenia SAVIO.

Poskytnuté prostriedky využijú na financovanie najnevyhnutnejších základných potrieb. Prevažne vo forme potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok a prístreškov.

Taktiež na zabezpečenie základných liekov v zdravotníckych zariadeniach a poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších nevyhnutných činností v prospech obetí vojnového konfliktu, ktorý v regióne Tigraj vypukol v novembri 2020.