Slovensko má nového nuncia

Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Nicola Girasoli.
TK KBS 12.07.2022
Slovensko má nového nuncia

Nový apoštolský nuncius na Slovensku je Talian Nicola Girasoli. Snímka: profimedia.sk

Sme naplnení vďačnosťou voči nášmu Pánovi a Svätému Otcovi Františkovi, ktorý rozhodol, že novým apoštolským nunciom na Slovensku bude Nicola Girasoli,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v reakcii na menovanie.

Nicola Girasoli, ktorý nastúpi do funkcie po Giacomovi Guidovi Ottonellovi, sa narodil 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia (Bari, Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol inkardinovaný do Diecézy Ruvo di Puglia. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985.

Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolskej nunciatúre v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne. Od júna 2017 pôsobil ako apoštolský nuncius v juhoamerickom Peru.