Slovensko oslávilo svoju patrónku

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je tradične spojený s národnou púťou v Šaštíne. Tento rok na ňu podľa odhadov prišlo 35-tisíc mariánskych ctiteľov. Sprevádzali ich mnohí kňazi a biskupi, ktorí spolu s nimi slávili svätú omšu. Ako hlavný celebrant ju slúžil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, v homílii sa prihovoril apoštolský prefekt v Azerbajdžane Vladimír Fekete SDB.
Katolícke noviny 16.09.2019
Slovensko oslávilo svoju patrónku

Bolesti Panny Márie nám pripomínajú spojitosť jej života s naším. / Snímka: Peter Zimen


Svätá omša sa začala procesiou so sochou Sedembolestnej Panny Márie a na bolesť Božej Matky sa v príhovore sústredil aj biskup Fekete. Bolesť označil za jedno zo slov, ktoré sa bytostne viaže so životom Panny Márie i naším. „My veríme, že Boh je Všemohúca Láska a ak dopúšťa utrpenie a smrť nevinných, robí tak preto, lebo tento pozemský život nie je v jeho očiach jedinou a najvyššou hodnotou. Nie je to celý náš život. Veríme, že pozemský život je veľmi dôležitou, ale iba prechodnou časťou života a prípravou na novú, trvalú formu našej existencie vo večnosti,“ vysvetlil Vladimír Fekete a dodal:

„To, že Boh neušetril pred utrpením ani Ježiša Krista ani Pannu Máriu nám hovorí, že prijaté a v dôvere v Boha prežité utrpenie má v sebe čosi božské, pre nás nepochopiteľné, ale pre Božie kráľovstvo veľmi dôležité.“

Poslušnosť

Ďalším slovom, ktoré nás spája so životom Panny Márie, je poslušnosť. „Keď sa Panna Mária dozvedá, že sa má stať Matkou predpovedaného Mesiáša, nerozumie a bráni sa prijať túto úlohu. Povzbudená Božím poslom však napokon hovorí FIAT – nech sa mi stane to, k čomu ma povoláva Boh, aj keď tomu nerozumie a možno sa bojí. Nechce sa silou-mocou držať svojich plánov a predstáv. Verí, že ak Boh od nej čosi žiada, pomôže jej, aby bola schopná to i uskutočniť.

Koľko nenaplnených ľudských snov, túžob a predstáv okolo nás! Koľko ľudí sa cíti zbytočnými a nedocenenými preto, že sa nemohli v živote realizovať tak, ako si to vysnívali! Panna Mária nám ukazuje, že šťastie nespočíva v sebarealizácii za každú cenu. Tou najistejšou sebarealizáciou je zveriť svoj život do Božích rúk.“

 

Kritika cirkevných autorít

Biskup Fekete v tejto súvislosti hovoril aj o kríze autority, ktorá postihla i Cirkev. „Je bolestné počuť o mravných zlyhaniach duchovných pastierov. Takéto fakty nemožno ospravedlňovať, ale ich pôvodcov treba brať na zodpovednosť. Nemenej bolestné je však aj byť svedkami pyšného a domýšľavého posudzovania Svätého Otca.

Ak na pápeža Františka útočí svet, je to normálne. Odkiaľ však berú oprávnenie kritizovať jeho slová a činy niektorí kňazi či biskupi? Len preto, že vzhľadom na svoj pôvod je iný, ako bol Ján Pavol II. či Benedikt? Je chyba naozaj v pápežovi? Alebo niektorým našim duchovným chýba nielen úcta a poslušnosť k svojmu predstavenému ale i elementárna skromnosť v úsudku a pokora,“ pýtal sa apoštolský prefekt.

Živá viera prebúdza veľké ideály

Tretím slovom, ktoré je naším pojitkom s Pannou Máriou, je viera. Živá viera prebúdza v srdci človeka veľké ideály, pomáha mu prekonávať ťažkosti a dosahovať cieľ. A takúto vieru vidíme na Panne z Nazareta. Je pravda, že žila v dobe a kultúre, ktorá nebola taká nepriateľská viere, akou je táto naša. Ale aj ona musela o svoju vieru bojovať, chrániť si ju a rozvíjať. Koľkí naši bratia a sestry, ktorí dostali v krste dar viery, ju postupom času zanedbali alebo sa jej ľahkovážne vzdali.

Prosíme ťa, Sedembolestná Matka, pomáhaj márnotratným synom a dcéram, ktorí stratili svoju vieru, pochopiť, o aký poklad sa pripravili. Pomôž im zanechať hriech a nastúpiť na cestu pokánia,“ modlil sa biskup Fekete.

Na záver slávnosti sa všetci pútnici zverili pod ochranu Panny Márie.