Slovensko ožilo eucharistickými procesiami

Eucharistické procesie patria neodmysliteľne k sviatku Kristovho tela a krvi.
Katolícke noviny 24.06.2019
Slovensko ožilo eucharistickými procesiami

Eucharistická procesia v Košiciach. Snímka: Jaroslav Fabian

Košice – Svätá omša a následná eucharistická procesia sa pri príležitosti sviatku Božieho tela konali v nedeľu po tomto sviatku. Katolícke kostoly v centre Košíc 23. júna dopoludnia nemali sväté omše v tradičných časoch, ale veriaci boli pozvaní do Dómu sv. Alžbety a na aktívnu účasť na celomestskej eucharistickej procesii.

Svätú omšu slávil a procesiu viedol košický arcibiskup Bernard Bober.

V homílii hovoril o vďačnosti Ježišovi, že zostáva s nami, medzi nami a v nás: „To je dôvod, prečo jeho eucharistické telo ponesieme ulicami mesta a ukazujeme ho celému svetu ako najväčší poklad, dôvod a príčinu našej viery.

Nech je to úprimný a nebojácny prejav našej odovzdanosti Bohu. Zanesme Ježiša cez náš dobrý život aj tam, kam sa nemôže dostať pod spôsobom chleba. Denne dokazujme vieru v jeho živú prítomnosť, a to trojakým spôsobom, častým prijímaním pri svätej omši, adoráciou, ale aj odvážnym svedectvom.“

Jaroslav Fabian

Banská Bystrica - V nedeľu 23. júna sa banskobystrické námestia stali miestom teoforickej procesie pri príležitosti slávnosti Božieho tela, ktorá sa začala svätou omšou vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Hlavným celebrantom bol banskobystrický biskup Marián Chovanec, koncelebrovali správcovia farností na území Banskej Bystrice, ako aj iní kňazi pôsobiaci v meste.

V homílii biskup Chovanec pozval veriacich k častému prijímaniu sviatostného pokrmu s dôrazom, aby prijímajúci pripravili svoje vnútro na prijatie Eucharistie - tohto veľkého daru Krista.

Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá prechádzala Námestím Štefana Moysesa na Námestie SNP a zakončila sa pred Katedrálou sv. Františka Xaverského.

Jednotlivé oltáriky si pripravili farnosti Banská Bystrica-Podlavice, Banská Bystrica-mesto, Banská Bystrica-Radvaň a Banská Bystrica-Fončorda.

Peter Lupták