Slovensko požehnali vzácnou relikviou

Už druhýkrát počas pandémie bolo Slovensko požehnané relikviou Kristovej krvi, ktorá sa uchováva v kláštore v Hronskom Beňadiku.

Tibor Ujlacký 19.01.2021
Slovensko požehnali vzácnou relikviou

Peter Brodek (vpravo) požehnal Slovensko relikviou Kristovej krvi z lietadla. Snímka: Ivan Kiko

Generálny vikár Nitrianskej diecézy a súčasne rektor Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku Peter Brodek požehnal 11. januára z lietadla Slovensko vzácnou relikviou Kristovej krvi. Požehnanie udeľoval na všetky svetové strany.

S posádkou vzlietol Peter Brodek z letiska v Janíkovciach. Lietadlo bolo možné sledovať na trase Nitra – Nové Zámky – Levice – Banská Bystrica – Prievidza – Trenčín – Dubnica nad Váhom – Bánovce nad Bebravou – Nitra.

Počas letu Peter Brodek udeľoval požehnanie celému Božiemu ľudu, chorým, lekárom, zdravotníkom v nemocniciach, záchranárom, vojakom či policajtom. Božie požehnanie zvolával z paluby lietadla osobitne na všetky diecézy a eparchie, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a tiež na celý svet s úmyslom odvrátenia pandémie a všetkých ťažkostí, ktoré sú s ňou spojené.

Generálny vikár takýmto spôsobom požehnal Slovensko už 20. marca 2020, teda v čase prvej vlny pandémie.

Táto mimoriadna aktivita sa konala v súlade so všetkými liturgickými pravidlami týkajúcimi sa posvätných relikvií. Nebola uskutočnená s cieľom senzácie, ale z podnetu a ponuky vychádzajúcich z hlbokej viery, nádeje a lásky v Božie milosrdenstvo, ktoré ľudia na Slovensku i na celom svete v týchto dňoch veľmi potrebujú.

Relikvia Kristovej krvi je už vyše 500 rokov opatrovaná a uchovávaná v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku. Ide o časť látky, ktorá je nasiaknutá krvou Ježiša Krista a je vložená do takmer meter vysokého relikviára.

Relikviu pôvodne daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a on ju zasa daroval benediktínskemu opátstvu v Hronskom Beňadiku v roku 1483. Zvlášť v obdobiach, keď na Slovensku zúril mor, odkrývali relikviu, pričom prosili o odpustenie hriechov, Božie zľutovanie a o odvrátenie pohromy.