Socha Panny Márie Fatimskej prišla aj na Slovensko

Sochu Panny Márie Fatimskej, ktorú pri stom výročí fatimských zjavení požehnal Svätý Otec František, privítali 28. augusta vo farnosti Nové Zámky. Ide o sochu, ktorá putuje po celej Európe a na Slovensku bola prítomná iba vo farskom Kostole Povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch.
Katolícke noviny 02.09.2019
Socha Panny Márie Fatimskej prišla aj na Slovensko

Do Nových Zámkov priniesli jednu zo šiestich sôch, ktoré požehnal pápež František pri stom výročí fatimských zjavení v roku 2017. Každá socha sa následne dostala na jeden z kontinentov, aby si ju mohli uctiť aj tí, ktorí do portugalského mestečka nemôžu cestovať. / Snímka: Zuzana Pásztorová

Keď sa povie 29. august, mnohým sa iste vybaví štátny sviatok SNP. Avšak pre veriacich, ktorí navštívili v tento deň farský Kostol Povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch, to bol deň o niečo výnimočnejší. V ten deň, vlastne už v predvečer 28. augusta zavítala do kostola socha Panny Márie Fatimskej, ktorú požehnal pápež František a putuje po celej Európe.

Na Slovensku to bolo jediné miesto, kde bolo možné túto sochu stretnúť. Sochu Panny Márie po privezení do Nových Zámkov v stredu večer slávnostne vniesli skauti do kostola. Miestny farár a biskupský vikár pre maďarských veriacich Zoltán Ďurčo jej na začiatku svätej omše v maďarskom jazyku odovzdal korunu, škapuliar a ruženec. Po svätej omši bol sviečkový sprievod. Po ňom nasledovala celonočná adorácia.

Vo štvrtok ráno celebroval svätú omšu gvardián páter Masseo Patrik Golha OFM. Počas celého dňa veriaci mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia, zároveň si vypočuť prednášky misionárov a spoločne sa modlili aj posvätný ruženec. Vyvrcholením návštevy sochy bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Marian Šuráb, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly, ktorý taktiež predniesol slávnostnú kázeň.

Po skončení svätej omše nasledoval sviečkový sprievod ulicami mesta. Po procesii veriaci zasvätili seba, naše mestá, obce a všetkých obyvateľov našej krajiny Panne Márii Fatimskej. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo napriek horúcemu počasiu množstvo ľudí, ktorí neustále prichádzali k nohám Panny Márie.
Andrej Šimonek, Ľubka Kristanová