Spiš sa rozlúčil so svojím biskupom

V Spišskej Kapitule sa 3. novembra rozlúčili so zosnulým spišským biskupom Štefanom Sečkom, ktorý zomrel 28. októbra vo veku 67 rokov v nemocnici v Levoči.
TK KBS 10.11.2020
Spiš sa rozlúčil so svojím biskupom

Štefan Sečka bol v poradí štrnástym spišským diecéznym biskupom. Snímka: Martin Magda st.

V Katedrále sv. Martina slúžil pohrebnú svätú omšu za účasti najbližšej rodiny, kňazov a viacerých biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. V homílii sa prihovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

„Z lásky ku Kristovmu krížu vedel úprimne milovať i odpúšťať. Pri vykonávaní úradu diecézneho biskupa sa stretával s ľuďmi, ktorí vystupovali aj proti Cirkvi a aj proti nemu osobne. Nebolo ľahké čeliť takýmto situáciám.

Vtedy sa vnútorne stotožnil so svojím patrónom, svätým Štefanom, diakonom a mučeníkom, keď ho kameňovali a on sa modlil. Práve tento postoj mu vždy pomáhal zachovať si vnútorný, ale aj vonkajší pokoj a potom múdro čeliť problémom,“ vyzdvihol arcibiskup Bober.

Biskup Sečka mal podľa neho veľmi rád svojich kňazov. „Snažil sa im pomáhať a chrániť ich, keď boli neprávom osočovaní. Keď sa v jednom prípade vraj niekto veľmi hanlivo vyjadroval o jeho kňazovi, Štefan ho napomenul a povedal mu: ,Nikto, opakujem nikto nebude urážať mojich kňazov.‘“

Spišský pomocný biskup Ján Kuboš v príhovore pripomenul biskupské heslo zosnulého spišského biskupa – Kristov kríž nech nás zdokonalí.

„Kristov kríž ti umožnil zvlášť v posledných rokoch tvojho života tu na zemi naplniť slová eucharistickej modlitby: ,Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba.‘ Ďakujeme ti za tvoju službu, ktorou si posväcoval tebe zverený kresťanský ľud.‘“

Sústrasť po úmrtí Štefana Sečku vyjadril aj pápež František, v ktorého mene zaslal telegram vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

„Po prijatí správy o predčasnom úmrtí Jeho Excelencie Štefana Sečku sa Svätý Otec duchovne pripája k zármutku, ktorý sa dotýka celej cirkevnej komunity. Pripomína si obetavú službu, ktorú zosnulý biskup konal ako pastier tejto diecézy, a vo vrúcnej modlitbe sa prihovára za jeho dušu, ktorú zveruje nebeskému orodovaniu Preblahoslavenej Panny Márie.“

Po svätej omši bolo telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Spišskej Kapitule. Uložili ho do hrobu vedľa hrobky biskupa Františka Tondru, po ktorom Štefan Sečka v roku 2011 prevzal diecézu.