Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním Ján Kuboš

Pápež František 25. marca vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním Ján Kuboš (54), doterajší farár a dekan v Kežmarku.
TK KBS 25.03.2020
Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním Ján Kuboš

„Ďakujúc Pánu Bohu a rodičom za dar života, s vďakou za dar služobného kňazstva, vďačný diecéznemu biskupovi Štefanovi a pápežovi Františkovi za prejavenú dôveru, vedomý si svojej hriešnosti a svojich limitov, chcem každý deň svojho života na zemi odpovedať na Božiu výzvu Fiat! – Staň sa! – ako odpovedala na Božiu výzvu Panna Mária, pokorná služobnica Pána.

V službe pomocného biskupa Spišskej diecézy chcem v sile Ducha Svätého napĺňať, čo som si predsavzal pri kňazskej vysviacke: byť dôkazom Božej dobroty... (porov. Ž 86, 17),“ uviedol pre TK KBS nový spišský pomocný biskup Ján Kuboš.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu.

Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.
Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

 

Životopis nového spišského pomocného biskupa Jána Kuboša

Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave.

V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:

 • 1. júla 1989 – 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec
 • 28. septembra 1989 – 25. mája 1990: základná vojenská služba
 • 26. mája 1990 – 30. júna 1990: kaplán, Svit
 • 1. júla 1990 – 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš
 • 1. augusta 1990 – 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok
 • 1. septembra 1991 – 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada
 • 15. marca 1993 – 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom
 • 15. marca 1994 – 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna
 • 1. septembra 1997 – 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK  – TI v Spišskom Podhradí
 • 1. decembra 1998 – 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie
 • od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
 • od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu
 • 13. marca 2014 – 12. marca 2019: člen diecéznej liturgickej komisie
 • od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku
 • 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pastívne taliansky a anglicky.