Spoločná ekumenická bohoslužba v katedrále ordinariátu

Biskupskí vikári, kňazi, diakoni a predstavitelia Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR sa 24. januára zišli so svojím biskupom Františkom Rábekom a predstaviteľmi Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR pri spoločnej ekumenickej bohoslužbe.

Peter Solej 25.01.2023
Spoločná ekumenická bohoslužba v katedrále ordinariátu

Aj v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave sa veriaci modlili za jednotu kresťanov. Snímka: archív Ordinariátu OS a OZ SR

Ekumenickú bohoslužbu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave viedol biskup František Rábek spolu s biskupom – generálnym duchovným Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Viktorom Sabom.

Zúčastnili sa na nej aj viacerí duchovní z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR.

Medzi nimi riaditeľ Kancelárie Ústredia EPS a dekan Reformovanej kresťanskej cirkvi Dávid Vargaeštok, riaditeľ Úradu EPS Ministerstva vnútra SR Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže Ján Šefčík, ako aj diakon Evanjelickej cirkvi a. v. Michal Varga.

Text: Peter Solej