Spoločne sa pomodlili za zosnulých

Na mieste, kde v Závažnej Porube odpočívajú telesné pozostatky bratov a sestier, sa 1. novembra na slávnosť Všetkých svätých stretli evanjelici i katolíci.
d m 09.11.2021
Spoločne sa pomodlili za zosnulých

Snímka: DM

Na začiatku pobožnosti, ktorú viedol miestny evanjelický farár Vladimír Pavlík a kaplán z Okoličného Štefan Štellmach, si spoločne zaspievali pieseň z Evanjelického funebrála s názvom Skala vekov, tvoja skrýš, ukry ma a srdce stíš.

Prítomní sa modlili za zosnulých, ktorí už medzi nami nie sú, no v našich mysliach a srdciach stále žijú. Vo viere prijali slová, ktoré povedal Pán Ježiš: „Kto počúva moje slovo a verí v toho, kto ma poslal, má večný život. Prejde zo smrti do života.“ Pobožnosť pri kríži na cintoríne sa skončila Modlitbou Pána.