Spolok svätého Vojtecha sa pripravuje na jubileá

V Trnave sa 30. marca konalo 88. valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha (SSV). Zúčastnilo sa na ňom 64 menovaných delegátov z celého Slovenska, ktorí zvolili nových členov grémií SSV a odsúhlasili plán činnosti na najbližšie obdobie.
Martina Grochálová 01.04.2019
Spolok svätého Vojtecha sa pripravuje na jubileá

Členovia novozvoleného Výboru Spolku svätého Vojtecha sa prvý raz stretnú na sviatok svätého Vojtecha 23. apríla v Trnave. / Snímka: Erika Litváková


Valné zhromaždenie sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebroval predseda SSV Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol dôležitosť angažovania sa laikov v spoločnosti. „Členovia Spolku svätého Vojtecha môžu pozdvihnúť našu spoločnosť veľmi účinným spôsobom, ktorý nám je vlastný a osvedčený – vzdelávaním a katechizovaním seba, ale aj svojich najbližších a všetkých členov Katolíckej cirkvi,“ povedal arcibiskup Ján Orosch.

V homílii sa prítomným prihovoril riaditeľ SSV Ivan Šulík. Poukázal v nej, aké dôležité je pre kresťanov odpúšťať a preukazovať milosrdenstvo, a to vo všetkých sférach života. Ako príklad veľkorysého človeka uviedol zakladateľa SSV Andreja Radlinského, ktorý dokázal odpustiť aj tým, ktorí ho neprávom napádali a urážali. „Aj dnes sme svedkami, že ľudia útočia na Spolok svätého Vojtecha. A sú to veriaci ľudia, ktorí nemajú pekné slovo na náš spolok. No aj my by sme sa mali po vzore nášho zakladateľa nad to povzniesť a prejaviť týmto ľuďom odpúšťajúcu lásku,“ uviedol Ivan Šulík.

 

Bilancia a plány

Po svätej omši nasledovala rokovacia časť valného zhromaždenia, ktoré je najvyšším orgánom SSV. Otvoril ju predseda SSV Ján Orosch, ktorý ocenil prácu riaditeľa SSV Ivana Šulíka a ako prejav vďaky mu venoval ikonu Panny Márie Trnavskej. Následne predniesol Ivan Šulík správu o činnosti SSV v uplynulom štvorročnom období, tajomník SSV Daniel Dian priblížil prácu Výboru i Predsedníctva SSV a predsedníčka Kontrolnej a rozhodcovskej komisie Alica Harišová prečítala správu o činnosti tejto komisie.

Dôležitými bodmi rokovania bola zmena stanov a úprava členského príspevku, ktorý sa po ôsmich rokoch zvyšuje na osem eur.

Riaditeľ SSV predstavil prítomným plán činnosti na najbližšie obdobie, ktoré budú zamerané predovšetkým na 150. výročie založenia SSV. „Pri príležitosti tohto dôležitého výročia by sme radi zviditeľnili Spolok svätého Vojtecha v spoločnosti a pozvali doň nových členov,“ povedal Ivan Šulík vo svojej prezentácii.

 

Voľby do grémií

Delegáti valného zhromaždenia volili členov Výboru SSV i Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. Výbor SSV je riadiacou zložkou medzi valnými zhromaždeniami, na jeho čele stojí predseda Ján Orosch menovaný Konferenciou biskupov Slovenska a desať členov menujú diecézni biskupi. Delegáti volili 13 členov do Výboru SSV a piatich členov do Kontrolnej a rozhodcovskej komisie.

Nový Výbor SSV sa prvýkrát zíde 23. apríla na sviatok sv. Vojtecha, ktorý je patrónom SSV.

 

Pozrite si fotogalériu z 88. valného zhromaždenia SSV

 

Noví členovia Výboru Spolku sv. Vojtecha

Predseda: Ján Orosch – menovaný KBS
Riaditeľ: Ivan Šulík – z pozície úradu
Zvolení členovia: Jozef Bednár, Podhorany; Štefan Bošnák, Trnava; Peter Čerňanský, Senec; Daniel Dian, Bratislava; Terézia Drdulová, Trnava; Vladimír Farkaš, Partizánske; Ivan Kňaze, Hradište; Jozef Opatovský, Trnava; Peter Gajdoš, Bošany; Vendelín Pleva, Bratislava; Miroslav Šidlo, Nitra; Peter Štálnik, Zlaté Moravce; Pavol Zvara, Žilina

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi: Ján Hudec, Bratislavská arcidiecéza; Róbert Ťapušík, Trnavská arcidiecéza; Martin Bošanský, Nitrianska diecéza; Gabriel Brendza, Banskobystrická diecéza; Štefan Fábry, Žilinská diecéza; Aurel Halajčík, Košická arcidiecéza; Ľubomír Štefaňák, Spišská diecéza; Ľudovít Jurek, Rožňavská diecéza; Gabriel Paľa, Gréckokatolícke eparchie; Michal Chuda, Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek

Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie: Stanislav Bernolák, Dolný Kubín; Veronika Danišová, Kovarce; Jozef Gazdík, Žilina-Bánová; Janka Rybárová, Dubnica nad Váhom Anton Vaľko, Košice