Spolu v modlitbe za obete

Po tragédii na Spiši biskup František Trstenský vyzval na modlitbu za obete nešťastia. Na jeho výzvu zareagovali farnosti na celom Slovensku i cirkevní predstavitelia.
Ján Lauko 09.04.2024
Spolu v modlitbe za obete

Večer po tragédii sa spišský biskup modlil v kostole v Starej Ľubovni, odkiaľ pochádzali obete nešťastia. Snímka: facebook.com/ biskup František Trstenský

Biskup Trstenský sa po tragédii modlil spolu s  1  600 mladými, ktorí prišli do Spišskej Kapituly na diecézne stretnutie. V Katedrále sv. Martina mysleli na obete pri eucharistickej adorácii a svätej omši.

Spišský biskup sa večer premiestnil do Kostola sv. Mikuláša v  Starej Ľubovni. Práve z  tohto mesta pochádzali všetky tri zosnulé dievčatá – Lucia, Sofia a Katarína. „Ďakujem všetkým v Spišskej diecéze, po celom Slovensku, ako aj v zahraničí, ktorí ste boli s nami duchovne zjednotení na modlitbách a adorácii v Starej Ľubovni za naše zosnulé tri dievčatá. Modlitba nás zjednocuje a posilňuje v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva.“

MAJTE NÁDEJ

Duchovnú blízkosť vyjadril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. „Pripájam sa v modlitbe k hroznej a veľkej bolesti rodín pri vážnej tragédii, ktorá zasiahla v dnešný deň mladé životy. Nech milosrdný Pán osuší slzy rodičov a príbuzných dievčat, ktoré zomreli, a vyprosujem skoré uzdravenie zranených.“

K modlitbe sa pridal i predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. „V tento smutný deň sa spájam v modlitbe s rodinami, ktoré dnes prišli o svoje deti. Prosím všemohúceho Boha za duše mladých ľudí, ako aj za uzdravenie ďalších zranených. Nečakane vyhasli mladé životy, plné odhodlania a radosti. Chceli spolu s ostatnými chlapcami a dievčatami na diecéznom stretnutí mládeže osláviť Boha, upriamiť svoje kroky na neho. Boh si ich však pritiahol k sebe nečakaným spôsobom.“

Arcibiskup Bober vyjadril tiež sústrasť rodinám obetí. „Majte nádej, že vaše deti sa stretli vo Veľkonočnej oktáve so zmŕtvychvstalým Kristom. Nech vám je Pán oporou a Matka Božia vám prinesie útechu. Jedine tak sa dá niesť strata milovaných detí,“ reagoval predseda KBS, ktorý odslúžil za obete svätú omšu.

ODPOVEĎ VIERY

Na zosnulé dievčatá mysleli pri svätých omšiach vo farnostiach po celom Slovensku. Úmysel na spásu ich duše zaznieval od Bratislavy cez Považskú Bystricu, Krupinu, Smižany až po Prešov, kde sa za obete modlil i prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.

Spojení v modlitbe boli aj veriaci z Českej republiky. Pražský arcibiskup Jan Graubner o tom informoval v sústrastnom telegrame spišskému biskupovi. „Všetko je to o to bolestnejšie, že išlo o nehodu, ktorá sa stala počas diecézneho stretnutia mládeže. Udalosť, ktorá v sebe vždy nesie náboj intenzívnej nádeje do budúcnosti.“

Pripomenul tiež výzvu biskupa Trstenského na zjednotenie v modlitbe. „Je to odpoveď viery, ktorá vedie k dôvere, že Boh je Pánom našich životov, že nič sa nedeje bez jeho dovolenia a že nás slabých ľudí vo chvíľach bolesti podopiera svojou milosťou.“

ROZLÚČKA

Rozlúčka so zosnulými bola naplánovaná na stredu 10. apríla. V Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni sa uskutoční archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, spišský biskup František Trstenský a emeritný torontský biskup Marián Andrej Pacák, CSsR. Po liturgii budú vykonané pohrebné obrady na Novom cintoríne v Starej Ľubovni.

Modlitba vo chvíľach smútku

Dobrý Bože, dnes sa vkradol do môjho srdca smútok. Dokonca ho nedokáže odohnať ani myšlienka na teba. Vyviera z hĺbky a úplne ma pohlcuje.

Odovzdávam ti svoj smútok. Daj mi spoznať jeho príčinu.

Dávam ti svoje skormútené srdce a prosím ťa, prežiar ho svetlom svojej lásky. Potom budem aj v skľúčenosti cítiť, že ma miluješ a že som s tebou spojený. Áno, aj smútok ma privedie k tebe a k tvojej láske. Tak sa vo mne zrodí hlboký pokoj.

Kedysi som mal možnosť zažiť úžasnú skúsenosť, že ma smútok priviedol až na dno duše a našiel som ťa tam ako svetlo, ktoré prežaruje temnotu, ako lásku, ktorá ma preniká, ako radosť, ktorá premieňa môj smútok.

Preto ťa i dnes prosím, aby tvoje svetlo, tvoja láska, radosť prenikli všetky pocity smútku, aby som aj v zármutku našiel v tebe pocit bezpečia a zakúsil, že ma miluješ.

Prosba o útechu

Milosrdný a dobrý Bože, potrebujem, aby si ma utešil vo chvíľach smútku. Som skormútený, pretože som stratil drahého človeka.

Stoj pri mne. Nepotrebujem slová útechy. Potrebujem niekoho, kto sa pre mňa stane útechou, bude pri mne stáť a zvládne môj plač i zúfalstvo. Pošli mi takýchto ľudí ako útechu v mojej bezútešnosti.

Sám mi buď útechou. Spolieham sa na to, že pri mne vytrváš, hoci by som najradšej utiekol aj sám pred sebou.

Daruj mi vo svojej úteche novú istotu, aby som znova pocítil pevnú pôdu pod nohami a opäť sa vzchopil.

ANSELM GRÜN, MOJA MODLITEBNÁ KNIHA, SSV 2023