Spolupracujme s Duchom Svätým

Ak je Duch Svätý naozaj v nás, musí sa to prejavovať v našich skutkoch. Aj takéto posolstvo zaznelo na turíčnych slávnostiach v slovenských pútnických miestach.
07.06.2022
Spolupracujme s Duchom Svätým

Na Turíce prišiel medzi šaštínskych pútnikov arcibiskup Stanislav Zvolenský. Snímka: Ľudmila Masárová

ŠAŠTÍN

V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávili 3. júna fatimskú sobotu i vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Pri tejto príležitosti prišiel medzi pútnikov v národnej svätyni ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek, ktorý celebroval svätú omšu.

V homílii pripomenul, že každý z nás dostal dar Ducha Svätého pri krste, pri sviatosti birmovania, znovu nám ho Pán obnovil vo sviatosti pokánia a naďalej neustále posilňuje jeho prítomnosť v nás každým svätým prijímaním.

„Ale ak je Duch Svätý naozaj v nás, tak sa to musí prejavovať v našich skutkoch. Ducha Svätého nevidieť, ale naše skutky áno. Podľa skutkov poznávame, že Duch Svätý je v nás a my s ním spolupracujeme, keď v nás uskutočňuje svoje dielo,“ povedal biskup Rábek.

Zdôraznil tiež slová apoštola Pavla, ktorý hovorí, že ovocím Ducha Svätého je láska, spravodlivosť, pokoj, radosť, zhovievavosť, trpezlivosť.

„To sú prejavy Ducha Svätého, ak s ním spolupracujeme,“ poznamenal vojenský ordinár. Slávnostnú svätú omšu v deň Turíc slúžil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. –JL–

Niekoľko veriacich slávilo vigíliu na Studničke až do polnoci. Snímka: –SJ–

STARÉ HORY

Aj na Starých Horách predchádzala slávnosti Zoslania Ducha Svätého hojne navštevovaná fatimská sobota v Bazilike Návštevy Panny Márie. Na vigílii zostalo už pomenej veriacich, ktorí však až do polnoci zotrvali v modlitbe ruženca a v adorácii, sprevádzanej miestnou hudobnou skupinou.

Bosý karmelitán, páter Dušan Hricko v kázni pripomenul úlohu Ducha Svätého v procese premeny našich „rán na brány“ k ich uzdraveniu a zahojeniu. Vigília vyvrcholila sviečkovým sprievodom k areálu Studničky so sochou Panny Márie.

Tam sa v deň Turíc slávila svätá omša, na ktorej Dušan Hricko zdôraznil úlohu Ducha Svätého ako Ducha pravdy a nie falošných správ. STANISLAV JALOVIAR, OCD

Turíce v pútnickom Kostole sv. Vojtecha v Gaboltove. Snímka: Artur Bilyk, CSsR

GABOLTOV

Pútnické miesto Košickej arcidiecézy sa na Turíce pripravovalo novénou, ktorá prebiehala od 27. mája. Do Gaboltova v jednotlivé dni prichádzali veriaci z farností so svojimi kňazmi podľa rozpisu v bardejovskom dekanáte.

Každý deň sa spoločne s bratmi redemptoristami, spravujúcimi pútnické miesto, modlili za konkrétnu farnosť, ktorá doputovala. Modlitbou ruženca, svätými omšami a adoráciami prosili o dary a milosti Ducha Svätého.

Viacerí pútnici uviedli, že to bol milostivý a požehnaný čas, počas ktorého sa v modlitbe zjednotili farnosti v bardejovskom dekanáte. Záverečnú nedeľnú svätú omšu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého celebroval bardejovský dekan Marek Kreheľ. TOMÁŠ REGEŠ, CSsR