Spomínali na biskupa Hnilicu

V trnavskej katedrále si veriaci 8. októbra spomienkovou svätou omšou pripomenuli 14. výročie odchodu biskupa Pavla Máriu Hnilicu, SJ, do domu nebeského Otca. Svätej omši predsedal administrátor Košickej eparchie sede plena, vladyka Cyril Vasiľ, ktorý sa prihovoril aj v homílii.
ABU. SK 13.10.2020
Spomínali na biskupa Hnilicu

Podľa jeho slov Pavol Mária Hnilica vo svojej úprimnej mariánskej úcte stále hlboko prežíval a ohlasoval vedomie, že Božie prisľúbenie prišlo na svet prostredníctvom Panny Márie. 

„A že ona, ako Matka vteleného Slova, ho aj dnes predstavuje a vkladá do náručia tým, ktorí v jej Synovi spoznávajú svetlo na osvietenie celého ľudstva. On vedel, že na jej príhovor a zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu dokáže zažiariť svetlo na osvietenie národov.“

Stretnutie pri hrobe biskupa umlčanej Cirkvi bolo tento rok umocnené 70. výročím jeho kňazskej vysviacky, ktorú prijal na infekčnom oddelení rožňavskej nemocnice z rúk vtedajšieho rožňavského biskupa Róberta Pobožného.