Spomínali na prvého jasovského opáta

Na sviatok svätého apoštola Ondreja uplynulo 240 rokov od chvíle, čo si Pán povolal do večnosti prvého jasovského opáta Andreja Sauberera, ktorý viedol opátstvo od roku 1774 do roku 1779.
Jozef Vaško 02.12.2019
Spomínali na prvého jasovského opáta

Opát Andrej Sauberer inicioval dnešnú podobu jasovského kláštora. / Snímka: Patrik Barna


Pri tejto príležitosti sa v Chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove konala 30. októbra spomienka. Veriaci mali možnosť navštíviť kryptu opátskeho chrámu a krátko sa pomodliť pri Saubererovom hrobe. Pontifikálnu svätú omšu celebroval jasovský opát Ambróz Martin Štrbák OPraem.

V homílii priblížil život Andreja Sauberera a stavbu dnešnej podoby kláštora, ktorú inicioval práve opát Sauberer. Pripomenul, že aj vďaka jeho osobným kontaktom s panovníčkou Máriou Teréziou a jej štedrej pomoci bolo možné stavbu dokončiť.

Liturgiu hudobne sprevádzal Zbor sv. Cecílie a Komorný orchester pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach pod taktovkou Viliama Gurbaľa a v ich podaní zaznelo Requiem d mol, KV 626, Wolfganga Amadea Mozarta.