Spomínali na Štefana Sandtnera

Pri príležitosti 105. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia kňaza – saleziána, básnika, pedagóga a politického väzňa dona Štefana Sandtnera, SDB, slávili 30. apríla svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku.
Ján Lauko 04.05.2021
Spomínali na Štefana Sandtnera

Práve v tomto meste sa 30. apríla 1916 Štefan Sandtner narodil. Po násilnom rozpustení reholí ho neskôr zadržali a v roku 1952 odsúdili na pätnásť rokov za vlastizradu.

Dona Štefana amnestovali v roku 1960. V tajnosti duchovne sprevádzal najmä dobrovoľníčky dona Bosca, ale aj mnoho mladých, ktorým sa venovali spolubratia „v civile“. Okrem toho bol literárne činný ako básnik a prekladateľ.

V súhrne vlastnej a prekladovej tvorby vyšlo z rúk dona Štefana Sandtnera pre slovenskú verejnosť celkom 503-tisíc výtlačkov hodnotných kníh. Zomrel 14. augusta 2006.

Hlavným celebrantom spomienkovej svätej omše bol don Jozef Luscoň, SDB. „Drahý don Štefan, ďakujeme ti za všetky duše, ktorým si pomohol prísť bližšie k Pánu Ježišovi,“ poďakoval Jozef Luscoň v homílii.