Spomínali na zosnulých biskupov

V Rožňave a Spišskej Kapitule si pripomenuli výročia úmrtí troch slovenských biskupov – Eduarda Kojnoka a Štefana Sečku.
Katolícke noviny 29.10.2021
Spomínali na zosnulých biskupov

Prvé výročie úmrtia biskupa Štefana Sečku si na Spišskej Kapitule pripomenuli svätou omšou i modlitbou pri jeho hrobe. Snímka: František Kapusta


Rožňava – V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie sa 27. októbra konal kňazský deň za účasti asi 70 kňazov diecézy, ktorí spoločne oslávili výročie posviacky katedrálneho chrámu a pripomenuli si i 10. výročie smrti rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka. Hlavným celebrantom svätej omše bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Homíliu predniesol generálny vikár Michal Jenča.

Biskup Kojnok bol podľa jeho slov človekom úsmevu, ktorý spolu s jednotou a pokojom vnášal tam, kde prišiel, aj keď nebol vždy pochopený či už od kňazov, alebo veriacich. Veľmi výrazná bola jeho eucharistická úcta, ktorá sa prejavila aj jeho aktivitami – farskými adoráciami; a keď sa stal biskupom, v diecéze sa zaviedli denné adorácie prostredníctvom jednotlivých farností, čo sa praktizuje v diecéze dodnes.

Biskup Stolárik na záver svätej omše poďakoval kňazom za doterajšiu tohtoročnú službu vo farnostiach, ktorej podmienky sa stávajú náročnejšími. „Zdá sa, že aj prichádzajúce zimné mesiace budú ešte náročnejšie pre veriacich, ale aj pre nás všetkých. Možnože práve príklad otca biskupa Eduarda je dobré mať pred sebou a v otvorenosti prijímať núdznych, ktorí budú vystavení rôznym skúškam,“ uviedol biskup Stolárik.
Mária Červená, FMA

 

Spišská Kapitula – S vďakou za život biskupa Štefana Sečku sa 28. októbra zišlo v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule kvôli zlej pandemickej situácii v regióne aspoň pár desiatok ľudí.

Na začiatku svätej omše privítal hlavný celebrant svätej omše, diecézny administrátor Ján Kuboš emeritného biskupa Andreja Imricha, kňazov, rehoľníkov, rodinu zosnulého a niekoľko ďalších členov Božieho ľudu, ktorí presne po roku od smrti biskupa Sečku chceli poďakovať Bohu za jeho život a poprosiť za spásu jeho duše.

Kazateľom bol bývalý rektor spišského kňazského seminára Jozef Jarab. Vo svojom príhovore poukázal na vzácny dar prítomnosti biskupov v našom spoločenstve, ktorý dokážeme oceniť azda až vtedy, keď ich nemáme.

Po svätej omši sa prítomní presunuli na kapitulský cintorín, kde sa spoločne pomodlili nad hrobom zosnulého biskupa.
Patrik Taraj