Spomíname na arcibiskupa Alojza Tkáča, dnes by mal 90 rokov

Druhého marca si pripomíname nedožité 90. narodeniny arcibiskupa Alojza Tkáča. Zomrel 23. mája 2023. Jeho telesné ostatky sú uložené v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Katolícke noviny 02.03.2024
Spomíname na arcibiskupa Alojza Tkáča, dnes by mal 90 rokov

V týchto dňoch si pripomíname nedožitých 90 rokov arcibiskupa Alojza Tkáča. Snímka: Jaroslav Fabian

Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch.

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a po dvoch rokoch prestúpil na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka 25. júna 1961.

Dva roky bol kaplánom v Zborove, následne absolvoval základnú vojenskú službu.

V rokoch 1964 – 1975 pôsobil ako archivár na Biskupskom úrade v Košiciach, potom bol osem rokov bez štátneho súhlasu a oficiálne mimo pastorácie.

V rokoch 1983 - 1990 bol správcom farnosti Červenica.

Po revolúcii ho pápež Ján Pavol II. najprv 14. februára 1990 vymenoval za biskupa a potom 31. marca 1995 za košického arcibiskupa metropolitu.

Za sté darcovstvo krvi získal diamantovú Janského plaketu.

Emeritným arcibiskupom bol od 10. júla 2010.

Zomrel 23. mája 2023 v Košiciach.

 

Tešil sa z každého dňa

„Z každého roka a z každého dňa sa tešil, hoci niektoré dni neboli jednoduché. Ako povedal – staroba je požehnanie, ale s veľkým krížom... Chcem poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí ho poznali a boli s ním v kontakte, aby na neho spomínali v dobrom a priali mu večné stretnutie v oslávenej Cirkvi,“ povedal o Alojzovi Tkáčovi košický arcibiskup Bernard Bober.

Bernard Bober a Alojz Tkáč sa poznali ešte z obdobia, keď boli kňazmi v Kecerovciach a Červenici.

„Mali sme veľmi dobrý vzťah. Bol príjemný, spoločenský, skromný. Vždy nám kňazom pripomínal, aby sme boli vo všetkom striedmi.“

Bernard Bober dodal, že Alojzovi Tkáčovi veľmi záležalo na tom, aby sa diecéza po roku 1989 obnovila so svojimi všetkými štruktúrami, čo sa mu aj v 90. rokoch podarilo.

Obnovil kňazský seminár a konsekroval vyše sto nových kostolov.

 

Pravda nahlas

Do seminára prijali Alojza Tkáča až na štvrtý raz.

„V celom seminári nás bolo 45, v ročníku 11 a pre Košickú diecézu som bol vysvätený sám,“ zaspomínal si v roku 2014 v rozhovore pre KN.

Keď bol od 1. septembra 1975 do 15. apríla 1983 mimo pastorácie, pracoval ako robotník v Štátnych lesoch a v košickom Dopravnom podniku.

Bol to trest za to, že sa rozhodol povedať pravdu nahlas.

„Ako vtedajší aktuár na biskupskom úrade som bol dobre informovaný o prechmatoch štátnych úradov voči Cirkvi. Rozhodol som sa, že o týchto nehoráznostiach vydám verejné svedectvo.“

A tak na schôdzi združenia Pacem in terris v košickom Zlatom klase 23. októbra 1974 predniesol diskusný príspevok.

„Kňazom sa uľavilo a zatlieskali, no vtedajší štátni tajomníci zúrili,“ vysvetlil Alojz Tkáč.

Pápež František ho ocenil

Keď sa pápež František vrátil z návštevy Slovenska do Vatikánu, spomenul počas generálnej audiencie 22. septembra 2021 stretnutie s Alojzom Tkáčom: „Jeden zo slovenských biskupov mi povedal, keď ma vítal: ,Robil som vo­diča električky.‘ Je skvelý - počas diktatúry, počas prenasledovania bol vodičom električiek. Tajne vykonával svoje kňazské remeslo a nikto o tom nevedel.“

-ART-, -TK KBS-