Spoznali príbeh mučeníkov terorizmu

Slovenskom putovali relikvie blahoslavených poľských minoritov, ktorých na začiatku 90. rokov zavraždili v Peru teroristi. Odkaz mučeníkov z Pariacoto je aktuálny ešte aj v dnešnej dobe.
Ján Lauko 25.03.2019
Spoznali príbeh mučeníkov terorizmu

Relikvie mučeníkov z Pariacoto putovali po celom Slovensku. Boli aj v Ružomberku. / Snímka: Františka Čačková OSF


Od 17. do 24. marca putovali po Slovensku relikvie blahoslavených poľských minoritov Michala Tomaszeka a Zbigniewa Strzałkowskeho. Obaja pracovali na misiách v Peru v mestečku Pariacoto, kde sa službou ohlasovania evanjelia a šírením pokoja stali tŕňom v oku teroristom z organizácie Svetlý chodník, ktorá sa v krajine snažila o prevrat. Po niekoľkých varovaniach ich teroristi v auguste 1991 uniesli a popravili. Tento čin však priniesol iné ovocie, aké teroristi čakali: evanjeliové hodnoty v krajine pretrvali a teroristická organizácia zanikla.

„Blahoslavení Michal a Zbigniew upriamujú našu pozornosť na dve veci: vernosť a večnosť. Napriek nebezpečenstvu zostali verní svojej misii a ľuďom, ktorí im boli zverení. Popri všetkých veciach, ktoré sú v živote dôležité – zdravie, peniaze, práca, rodina – nezabudli na najdôležitejšiu vec – večný život. Smrť ich našla pripravených a teraz sa za nás prihovárajú v nebi,“ uviedol pre KN minorita Dariusz Gaczyński z Krakova, ktorý relikvie na Slovensko priniesol.

Mučeníkov z Pariacoto blahorečili v decembri 2015 a stali sa ochrancami pred terorizmom. Slovenskí veriaci si ich relikvie mohli uctiť v Bratislave, Nitre, Ružomberku, Starej Ľubovni, Dlhých Strážach, Lendaku, ale i v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Okrem toho si mohli pozrieť film o ružencovom boji proti terorizmu.

„Mučeníci z Pariacoto sú našimi súčasníkmi. Aktuálny je aj ich odkaz: boj s terorizmom a ochrana pred ním. Preto bratia z Krakova začali jazdiť po svete a šíriť toto posolstvo. Pozvali sme ich aj na Slovensko, aby nám priblížili ich životy, ktoré sú veľmi inšpirujúce,“ povedal pre KN minorita Tomáš Mária Vlček.

Prvé putovanie relikvií bolo v novembri 2018 a po marcovej púti bude zrejme nasledovať i ďalšia. „Veriaci prijímajú posolstvo bratov s veľkým nadšením – tým viac, že si ich môžu ,zobrať domov‘ v podobe obrázka alebo ruženca s relikviou druhého stupňa (z oblečenia bratov). Sú to moderní svätí, takže okrem oblečenia po nich zostalo aj množstvo fotografií a videí. Mnohí ľudia ich osobne poznali a aj po smrti si svojím úsmevom a príhovorom získavajú stále nových priateľov,“ priblížil brat Tomáš.